Články

• Jsou PROTI (zpráva z mimořádného zastupitelstva Prahy 11)

• Jsou PROTI: svobodě slova, lidským právům, okruhu Prahy, vládě, EU… a nakonec sami proti sobě

Dne 8.9.2016 proběhlo mimořádné jednání zastupitelstva MČ Praha 11, svolané na žádost 17 zastupitelů (HPP 11, KDU-ČSL, Piráti, bezpartijní). Mělo především projednat neúnosnou situaci v obecním zpravodaji Klíč.

Právo rozhodovat o obsahu Klíče na sebe strhli radní za ANO a TOP 09, podporovaní z opozičních lavic souputníky bývalého starosty Mlejnského a KSČM. Ti periodikum zpolitizovali a nejen odmítají otisknout odlišné názory zastupitelů, ale bohorovně si dovolili nasadit náhubek i generálnímu řediteli Evropské komise pro životní prostředí Danielu Callejovi, jehož oficiální vysvětlující stanovisko k pražskému okruhu chtěl otisknout starosta Štyler z HPP 11.

„Svým“ lidem naopak otiskli neuvěřitelná díla: Ing. Urbánkovi, který není kompetentní pro dopravu ani územní plán, dvoustránkový subjektivní a protievropsky laděný článek o dálničním okruhu a Ing. Jiravovi v rubrice Zprávy z rady osobní PR - vyznání z lásky k práci na zahradě, koukání na televizi a toulky krásnou českou krajinou.

Zastupitelstvo skončilo po necelých devadesáti minutách. ANO, TOP 09 a jejich spojenci odmítli zabývat se čímkoliv, co svolavatelé navrhli. Vadilo jim například

• dohodnout se na právu zastupitelů, aby jejich názor mohl být v přiměřeném rozsahu publikován

• zvážit otištění stanoviska Evropské komise a distancovat se od nepravdivého osočování EU zastupitelem Urbánkem z TOP 09

• diskutovat o právní ochraně občanů před vlivy kamionové dopravy

• podpořit dodržování zákonných požadavků při navrhování dopravních staveb

• žádat urychlenou a legální dostavbu pražského dálničního okruhu

podpořit včerejší konstruktivní memorandum vlády ČR v dostavbě okruhu

2016.09.08.ZMC.20.Pripojeni.se.k.memorandu.vlady.CRZastupitelé za ANO, TOP 09, ČSSD, JM-ND, ODS a KSČM na Praze 11 na 20. ZMČ Prahy 11 nepodpořili memorandum vlády České republiky o dostavbě silničního okruhu kolem Prahy! Z přítomných kandidátů do Senátu hlasoval pro pouze Ladislav Kos (HPP 11), Jakub Lepš (TOP 09) a Petr Sýkora (JM-ND) návrh nepodpořili.

Přepis hlasování č. 15 | 20. zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 | Předsedá: Štyler Jiří Ing. | HLASOVÁNÍ č. 15 - NESCHVÁLENO | 8.9.2016 13:55:53 | 1. Zahájení, schválení pořadu jednání 

Dohnal Jiří (HPP11) Pro • Farmačka Martin (HPP11) Pro • Frey Jan Ing. (HPP11) Pro • Horník Michal (HPP11) Pro • Kos Ladislav Ing. (HPP11, kandidát do Senátu) Pro • Krautwurm Jiří Ing. Ph.D. (HPP11) Pro • Kuchař Václav JUDr. (HPP11) Pro • Kulhánek Aleš Ing. Ph.D. (HPP11) Omluven • Kvítek Zděnek RNDr. Ph.D. (HPP11) Pro • Lukeš Petr (HPP11) Pro • Miler Filip (HPP11) Pro • Řivnáčová Irena Ing. (HPP11) Pro • Šafránková Alžběta (HPP11) Pro • Šmrha Václav Ing. (HPP11) Pro • Štyler Jiří Ing. (HPP11) Pro • Zdeňková Šárka PhDr. (HPP11) Pro • Zelenková Kateřina RNDr. (HPP11) Pro • Zlámal Josef (HPP11) Pro • Balík Oldřich Ing. ANO 2011 Nehlasoval • Jeřábková Věra JUDr. CSc. (ANO 2011) Pro • Jirava Petr Ing. (ANO 2011) Zdržel se • Kováč Tibor Ing. (ANO 2011) Zdržel se • Murčo Marian Ing. (nezař.) Pro • Pluta Michal Ing. (ANO 2011) Nehlasoval • Prokop Ondřej Ing. (ANO 2011) Zdržel se • Říčař Jan MBA (ANO 2011) Zdržel se • Valigurský Leoš Mgr. (ANO 2011) Pro • Jileček Tomáš Mgr. (TOP09) Zdržel se • Lepš Jakub Mgr. M.A. (TOP09, kandidát do Senátu) Nehlasoval • Mareš Jan Bc. (TOP09) Nehlasoval • Stárek Jan Mgr. (TOP09) Nehlasoval • Urbánek Stanislav Ing. CSc. (TOP09) Zdržel se • Hrabal Petr DiS. (ČSSD) Zdržel se • Jindráková Soňa Mgr. (ČSSD) Nehlasoval • Matonoha Drahoslav Ing. (ČSSD) Nehlasoval • Štefek Petr Ing. (ČSSD) Zdržel se • Dittrich Pavel Mgr. (ODS) Zdržel se • Gabriel Jan (ODS) Zdržel se • Zítka Luděk (ODS) Omluven • Korbel Rostislav Ing. (JM-ND) Zdržel se • Mlejnský Dalibor Mgr. (JM-ND) Zdržel se • Sýkora Petr (JM-ND, kandidát do Senátu) Zdržel se • Bayer Vojtěch (KSČM) Zdržel se • Hoffman František JUDr. (KSČM) Nehlasoval • Semela Jiří Ing. (KSČM) Zdržel se

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů | Celkem zastupitelů: 45 | Pro: 20 (44%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 15 (33%) Nehlasovalo: 8 (18%) | mluveno: 2

Radní Stanislav Urbánek z TOP 09, autor zmíněného článku v Klíči, který se spolu s nepřípustnou cenzurou jiných názorů stal rozbuškou pro svolání mimořádného zastupitelstva, hlasoval ve většině případů PROTI (!)

Hlasováním o jednotlivých návrzích prošel pouze návrh TOP 09 projednat představu starosty o budoucích pravidlech pro vydávání obecního zpravodaje. Je tragikomické, že někteří lidé, kteří tento jediný bod nejprve podpořili, nakonec odmítli program jako celek, sám navrhovatel Mgr. Stárek z TOP 09 pro něj dokonce nehlasoval vůbec!

Ukázalo se, že tito volení zástupci občanů jsou proti všemu a nakonec i sami proti sobě. Zásluha za vyplýtvání obecních financí na zmařené jednání (jak sami nedávno upozorňovali, nejméně 50 000,- Kč) tak padá na jejich hlavy.

Václav Šmrha, Martin Farmačka, HPP 11 

oddelicka

• Politické kluby ANO / TOP 09 / ČSSD / JMND / ODS / KSČM nepodpořily výstavbu SOKP!

Skandální hlasování proběhlo ohledně podpory výstavby jihovýchodního okruhu na Praze 11 dne 8.9.2016. Hnutí pro Prahu 11 navrhlo bod zastupitelstva, jehož cílem bylo, citujeme:

ZMČ P11:

• podporuje rychlou výstavbu silničního okruhu kolem Prahy podle aktuální legislativy dle dohody české vlády a Evropské komise.

• podporuje vznik harmonogramu a koordinační komise vlády, MHMP a jiných složek z 7.9.2016, která zajistí koordinaci postupu tak, aby výstavba okruhu mohla být zahájena v roce 2019.

Pro schválení podpory vládní dohody ze strany Zastupitelstva Prahy 11 v Zastupitelstvu ve většině nehlasovaly dvě ze stran (ANO a ČSSD), které tuto dohodu uzavřely na vládní úrovni! Naopak KDU ČSL s Českou pirátskou stranou jako součást klubu HPP11 vládní dohodu podpořily.

I bojovníkovi proti kamionům panu zastupiteli Sýkorovi není dohoda vlády na výstavbě okruhu po chuti a proto se zdržel hlasování. Jen se ukázalo, že celá jeho petiční akce nemá za cíl zajistit hmatatelnou dohodu o výstavbě okruhu, ale jen jeho senátorské křeslo. Chudáci petenti, kteří podepisovali v petici rychlé dokončení okruhu, aby kamiony nedusily občany! Však petice je myšlena jen jako výtah do Senátu... Co také jiného lze čekat od člena tlupy pana Mlejnského JM – ND...?

2016.09.08.ZMC.20.Hlasovani.15

Jsme rádi, že dne 7.9.2016 Česká vláda přijala tak potřebná opatření k urychlenému dokončení jihovýchodní části "Silničního okruhu kolem Prahy" podle aktuální legislativy a současných potřeb, která HPP11 dlouhodobě prosazuje, a ke kterým vyzvalo HPP 11 předsedu vlády Mgr. Sobotku již ve svém otevřeném dopisu z 14.6.2016.

• Dokument > zde

RNDr. Zděnek Kvítek, HPP 11


• Brífink k dostavbě Pražského okruhu (SOKP 511) (7.9.2016)

Komentáře  

-1 # Ondřej Prokop 2016-09-09 06:52
Ohledně Pražského okruhu - HPP11 dokáže být mistry v demagogii a popřít sami sebe.

Dal jsem si tu práci a dohledal jsem usnesení z 19.5. k okruhu i se záznamem hlasování. Kde je jasně vidět:

1) že zásadní usnesení k okruhu již bylo dávno přijato (a dále i prezentováno ŘSD, Vládě, MHMP atd.)

2) HPP11 pro něj nehlasovaly ať se teď bijí do prsou jací jsou bojovníci za okruh

Zde slíbené přílohy:

1) usnesení ZMČ pro okruh: p11.ondrejprokop.cz/511-usneseni.pdf
2) záznam hlasování tohoto usnesení: p11.ondrejprokop.cz/511-hlasovani.txt
3) dopis, který starosta Štyler poslal v rozporu s tímto usnesením EK: p11.ondrejprokop.cz/511-dopis-proti-EK.pdf

Pro ty kterým by nešel otevřít záznam hlasování kopíruji:

______________________________________________________________________

Dohnal Jiří HPP11 1 Proti
Farmačka Martin HPP11 2 Proti
Frey Jan Ing. HPP11 3 Zdržel se
Horník Michal HPP11 4 Proti
Kos Ladislav Ing. HPP11 5 Proti
Krautwurm Jiří Ing. Ph.D. HPP11 6 Omluven
Kuchař Václav JUDr. HPP11 7 Proti
Kulhánek Aleš Ing. Ph.D. HPP11 8 Proti
Kvítek Zděnek RNDr. Ph.D. HPP11 9 Proti
Lukeš Petr HPP11 10 Nehlasoval
Miler Filip HPP11 11 Proti
Řivnáčová Irena Ing. HPP11 12 Proti
Šafránková Alžběta HPP11 13 Proti
Šmrha Václav Ing. HPP11 14 Nehlasoval
Štyler Jiří Ing. HPP11 15 Proti
Zdeňková Šárka PhDr. HPP11 16 Nehlasoval
Zelenková Kateřina RNDr. HPP11 17 Proti
Zlámal Josef HPP11 18 Proti
Balík Oldřich Ing. ANO 2011 19 Pro
Jeřábková Věra JUDr. CSc. ANO 2011 20 Zdržel se
Jirava Petr Ing. ANO 2011 21 Pro
Kováč Tibor Ing. ANO 2011 22 Pro
Murčo Marian Ing. nezař. 23 Proti
Pluta Michal Ing. ANO 2011 24 Omluven
Prokop Ondřej Ing. ANO 2011 25 Pro
Říčař Jan MBA ANO 2011 26 Pro
Valigurský Leoš Mgr. ANO 2011 27 Proti
Jileček Tomáš Mgr. TOP09 28 Pro
Lepš Jakub Mgr. M.A. TOP09 29 Pro
Mareš Jan Bc. TOP09 30 Pro
Stárek Jan Mgr. TOP09 31 Pro
Urbánek Stanislav Ing. CSc. TOP09 32 Pro
Hrabal Petr DiS. ČSSD 33 Pro
Jindráková Soňa Mgr. ČSSD 34 Pro
Matonoha Drahoslav Ing. ČSSD 35 Pro
Štefek Petr Ing. ČSSD 36 Pro
Dittrich Pavel Mgr. ODS 37 Pro
Gabriel Jan ODS 38 Pro
Zítka Luděk ODS 39 Pro
Korbel Rostislav Ing. JM - ND 40 Pro
Mlejnský Dalibor Mgr. JM - ND 41 Pro
Sýkora Petr JM - ND 42 Pro
Bayer Vojtěch KSČM 43 Pro
Hoffman František JUDr. KSČM 44 Pro
Semela Jiří Ing. KSČM 45 Pro
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 23 (51%) Proti: 15 (33%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 3 (7%)
Omluveno: 2
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Michal Toman 2016-09-10 03:11
Pane Prokope, vy tu zcela záměrně neuvádíte to hlavní: že jste se rozhodli s TOPkou protlačit úsek 511 mimo podmínky Evropské unie a na místo starých plánů, uvažujících město Prahu výrazně menší. Váš argument, že "lépe naplánovaný okruh nemáte, takže se prostě postaví tohle", je padlý na hlavu. Pro tuhle habaďůru bych vám také nezvedl ruku! Starosta udělal správnou věc, že se na vás vykašlal a napsal do Unie, aby věděli, jaké vykuky Praze 11 živíme z daní! Však oni si vás přes magistrát srovnají.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Roman Vacek 2016-09-10 09:30
Živíme z daní podivné existence jako Tibor Kováč z ANO, který sem píše v pracovní době a tvrdí, že chodí na oběd v 9:44 dopoledne a že Jihměstskou akciovku v podstatě vybudoval on sám, resp. že není úředník. Asi si myslí, že ta firma je jeho. Možná by nebylo od věci napsat 106/1999 žádost o informaci do Jihoměstské či na úřad, jestli je toto normální a jestli má ve smlouvě "klouzavou pracovní dobu" a jestli to tam mají i ostatní.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Tibor Kováč 2016-09-10 14:45
Člověče, Vy jste případ pro Chocholouška. Bežte se léčit a nevarlamte tady smyšlené lži a nesmysly.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Varlam 2016-09-10 14:59
Píše zde člověk, který: a) píše pod falešnými nicky jako "Varlamačka" na web bývalého koaličního partnera, b) který si myslí, že není vlastně úředník, ale velký "manager" (ovšem platí si vás daňový poplatník, to už nevíte?), c) člověk který už stokrát prohlásil, že zde nebude a stejně se sem stále vrací, jak v pracovní době, tak o víkendech :)

A to slovo "varlamte" je nějaké novotvar v Agrofertu? :)

Myslím, že jak pan Vacek tak ostatní vidí, jak ste zde i v týdnu často a jak tedy asi pilně pracujete... taková 106/99 je velmi dobrý nápad :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Jiří Krautwurm 2016-09-10 12:54
Cílené zamlčování skutečností, je vyumělkovaná forma lži. Někdy se tomu také říká jednoduše propaganda.

Pan Prokop záměrně zamlčuje, že jím připomínané květnové usnesení nebylo pro kolegy přijatelné (nebylo by ani pro mne, ale na hlasování jsem chyběl) právě pro požadování stavby 511.
Kompromisní návrh, pro který by HPP11 jistě hlasovalo, a který by vypustil dvě slova, tuším že to bylo "stopa 511", zase nechtěl připustit pan Urbánek a pol.

Vypadá to jako posedlost hraničíčí s chorobou nebo prosazování něčích zájmů. Proč pánové tak nechtějí odborné posudky a vyjádření veřejnosti?

O to více zaráží informace p. Prokopa níže v textu 9.9. 7:05, že čísi snahou (bohužel neupřesňuje jakého okruhu zájmových osob, či politického klubu ANO či celého vedení magistrátu) je prosadit finacování stavby stůj co stůj, bez ohledu na možnosti finacování z evropských zdrojů. Vždyť všechny strany hovoří stejně o termínu, dříve než v roce 2019 to nebude a to kdo ví jestli.
Zástupce hnutí ANO, člen zastupitelstva magistrátu, tedy prosazuje jakousi "českou cestu" ve stylu: "do toho nám z EU nemluvte, my si ta pravidla trochu překroutíme".

Zkrátka, jak se lidově říká: lež jako dvě věže.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Šárka Zdeňková 2016-09-12 11:18
Ondřeji, mimochodem, máš tady špatné hlasování. Pečlivou práci sis asi nedal, zkopíroval jsi nám tady usnesení č. 24 o procedurálním hlasování na zařazení bodu na mé odvolaní (taky fajn čtení). Urbánkovo usnesení ZMČ o 511 "za každou cenu" bylo to předchozí, tj. č. 23. Zdeňková.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-9 # Ondřej Prokop 2016-09-09 07:05
Ještě bych rád dodal pro doktora Kvítka, že pro mě osobně bylo navržené usnesení nehlasovatelné z důvodu: "a Evropské komise." naší snahou pro urychlení výstavby je nyní na vládní úrovní zahájit stavbu z národních zdrojů, nikoliv ve spolupráci s EU.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+7 # Zdenek Kvitek 2016-09-09 16:19
Ondro,
návrh dohody s EK o dopravních stavbách připravil Váš ministr Brabec. Pak dohodu ještě posvětila návštěva pana předsedy vlády Sobotky. Mnohokrát mluvil pan ministr Brabec o dohodě a v dopise generálního ředitele Ředitelství životního prostředí je uvedeno "Česká vláda souhlasila" hpp11.cz/.../... . To není snad dohoda? Proč je tedy podle Tebe návrh bodu nehlasovatelný? Kdybyste měli zájem, mohli jste hlasování pustit k projednání bodu, kde bychom se mohli všichni přihlásit k postupu vlády a EK .
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Varlam 2016-09-09 09:19
Vím, že tu budou zase řádit mínusovači a plusovači od "šmejda" (dle slov Babiše) rainbow Říčaře a od Mlejnského a dalších, ale pánové, uvědomte si, že s tím okruhem jste to přepálili, šli jste proti zákonům a nařízením a slibovali jste vzdušné zámky a už to na vás i prasklo. Viz. ten dopis z Unie, co jste se ho báli otisknout.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-9 # Ondřej Prokop 2016-09-09 09:54
Varlame, my jsme nic neslibovali, o čem jsme mluvili je cíl stavět kolem roku 2020 což pořád platí. Narozdíl od HPP11, my v ANO máme v tuto chvíli sílu s tím něco udělat a také s tím děláme. Již vznikla pracovní skupina a jasný harmonogram a již běží nevarientní zrychlená EIA přesně tak jak to má být. HPP11 chtělo EIA udělat jako variantní a proto nehlasovali v květnu pro usnesení co jsem tu postoval. Pusťte si záznam diskuse. Jasně to tam zaznívá. Sami sebe tady krásně usvědčují z otočky názorů tak jak se jim to hodí teď před volbami. Takže jediný na koho tady něco prasklo je HPP11 a praskla jejich totální demagogie.

A to je poslední příspěvek ode mě zase na delší dobu zde. Hezký víkend všem.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Jiří Krautwurm 2016-09-10 13:06
Inu pravidla si přikroutíme, že pane Prokope, a do kašičky nám nefoukejte. Není pro Vás.

To bohužel není "nevarientní zrychlená EIA přesně tak jak to má být".
Pokud to nevíte, tak takhle to být nemá. Pokud jsou přijata pravidla, je třeba je respektovat, a ne vymýšlet cestičky jak je ohnout.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Jiří Štyler 2016-09-10 21:40
Náš milý mladý příteli Ondřeji,
zástupci Chodovského spolku vyjednávali na ŘSD již v roce 2002 s žádostí o snížení rychlosti, a tím i hluku, na 80km/h mezi nultým a druhým kilometrem, a dostalo se nám jasné odpovědi. V roce 2007 jsme z ničeho vydupali alespoň protihlukovou stěnu. Pro obyvatele Prahy 11. Slovutné ANO, které prý maká, nastoupilo na ministerstvo dopravy v roce 2013 a teprve letos zjistilo, že existuje něco jako SOKP a EIA. Celou dobu se ministři zabývali mýtem a všichni vědí jak to dopadlo. Hnutí pro Prahu 11 se jednoznačně staví za co nejrychlejší dostavbu SOKP. Ale na rozdíl od vás, v souladu s platnou legislativou. Jinak přijde totiž takový všeználek jako ty, a celou práci v uzemním řízení zažaluje a soud to shodí tak, jako to udělal v tomto případě několikrát. A zase nebude nic. Všichni úředníci moc dobře věděli, že novela EIA vstoupí v platnost v dubnu 2015 a bude nová EIA. A nedělali nic. Stejně jako ty. Teprve když začala ta trumpeta od Mlejnského vytrubovat, jste se probrali a chcete spasit svět a Prahu. A jak nic neumíte, tak v rozporu s platným zákonem. Pan premiér si to konečně uvědomil, že není jiné možné cesty a vláda vytvořila Memorandum. KONEČNĚ. Jenže vy jste si ho ani neráčili přečíst a tak ani nejste schopni ho podpořit. Jdete proti své vlastní vládě. Proti zdravému rozumu. A takto v mnoha věcech postupujete i na radnici. NE HPP11, nýbrž hnutí ANO 2011 ve vašem podání je na Praze 11 PROTI VŠEMU ROZUMNÉMU. Asi je na vás moc teplo a to zřejmě škodí vašemu zdraví. Ti z vás, kteří jsou schopni vlastního úsudku a ne jen slepé poslušnosti od vás odcházejí. Jsem zvědav, kdy je začnete trestat. To vy umíte. Kos a Zdeňková jsou důkazem.
Závěrem: SOKP urychleně dostavět v souladu s platnou legislativou. To je cíl, o který se snaží zastupitelé za Hnutí pro Prahu 11. Podklady připravit tak kvalitně, aby se zhotovitel vyhnul soudním tahanicím.
S přání pěkného dne
Jiří Štyler
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Michal H. 2016-09-11 12:57
Souhlasím s panem starostou Štylerem.
Speciálně pan Prokop je expert na vše = od pandy po atomovou elektrárnu. Akorát, že jsem ho neslyšela ještě ani jednou promluvit na zaztupitelstvu.
Psát na vše v uvozovkách fundované odpovědi - to dokáže každý Vśeználek.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Všeználek Chodovský 2016-09-12 18:50
Jste muž nebo žena ? Pokud žena, jak píšete ve svém příspěvku, tak proč se uvádíte jako Michal H.? Že by další Varlam, který ve spěchu zapomněl za koho píše ?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-3 # Varlam 2016-09-12 19:12
Co třeba chyba při rychlém psaní, což se může stát každému? :(

Co takhle reagovat hlavně na obsah? :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-1 # Šárka Zdeňková 2016-09-12 19:38
Všeználka bych tipla na Tibora :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Varlam 2016-09-12 20:45
Tibor je už na Jižním městě pojem, viděl bych to na nového, zatím světem neobjeveného duševního giganta... už druhého, kterého nám dalo Hnutí ANO.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Šárka Zdeňková 2016-09-12 21:54
Paní Václavková nám doporučovala na p.Kováče nereagovat, já se držím. Ale co uděláme s p.Kováčem převlečeným za Všeználka? To se nedá :-)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-2 # Václavková 2016-09-13 11:11
Paní Šárko, výdržte to nereagovat na Tibora.
Hraje jen roli užitečného i...a,který svými plky zastírá a maskuje skutečný problém ANO na P11. Pánové Jirava, Ricař a spol. již naplno přešli k nedemokratickým metodám a zbavují se neservilních členů svého hnutí.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Varlam 2016-09-13 11:33
"Opustila ANO prozradila: Odrovnali mnoho členů, na každého vedou složku"


echo24.cz/.../...

Nekecáme, složkujeme... dobrého koaličního kámoše si vybrala TOP09, kdepak... jim jde přece o svobodu, tak to říká Kalousek i Lepš, asi proto chtějí tady cenzurovat Klíč spolu s babišovci co si na lidi vedou složky a spolu s komunisty, se kterými tak rádi hlasují ...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Šárka Zdeňková 2016-09-11 17:30
Ondro, pasuješ se do politika pražského formátu, ale víš vůbec, co je EIA? Když jsme společně zasedli v Radě v zimě 2014, nevěděli jste s J.Říčařem (ani J.Lepš mimochodem), co je územní řízení, EIA, o existenci okruhu a problémech s místní zástavbou jste neměli ani páru. Neměli jste ani páru o aktivitách občanských sdružení, která dávno měla zkušenosti se soudy, Exitem 4, JVK, JVD atd. Dokonce jste neznali na Jižním Městě ulice, ani základní školy! O většině z výše uvedeného nemáte páru dodnes. Chcete nás tady školit? Sami jste školeni na stranických sekretariátech, aby byl okruh protlačen v jediné stopě a za každou cenu zákon/nezákon, EU/neEU. Proč asi? A nabádáte nás, veřejnost i vládu vlastně akceptovat postup v rozporu s českým i evropským právem. S pozdravem, Šárka Zdeňková
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Varlam 2016-09-09 10:04
Dobrý den, zdravím Čapí hnízdo, no já vidím, že nemáte žádnou větší sílu s tím něco udělat než kdokoliv jiný zde. A dopis z Unie to potvrzuje. Musíme dodržovat platné zákony. Tečka. Více tu k tomu může napsat např. pan Kvítek nebo někdo, kdo se tím zabývá podrobně.

Hezký den :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Zdenek Kvitek 2016-09-09 15:40
No jasně, ANO, TOP, JM-ND hlasovali v květnu 2016 o návrhu postupu vlády výstavby okruhu v září 2016!!! Skvělá logika odporující kauzalitě. Teprve v červenci se dohodla vláda s EK, že se bude postupovat podle aktuální EIA, protože stará EIA je pro okruh nepoužitelná. My jsme dali hlasovat na zastupitelstvu 8.9.2016 o dohodě a návrhu postupu při výstavbě okruhu z 7.9.2016, tedy o události, která nastala den předtím. HPP11 se vždy vyjadřuje k praktickým krokům a ne prázdným deklaracím bez obsahu.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Varlam 2016-09-10 15:05
Kalousek a Babiš by měli jistě radost, kdyby věděli, jak se ANO a TOP09 umí kámošit tady na Praze 11, o téhle koalici by se mělo více psát a hlavně to dávat vědět i předsedům stran, ať se k tomu vyjádří :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Všeználek Chodovský 2016-09-12 18:57
Tak, tak. Jasně, ať se k tomu předsedové stran vyjádří. U nich je starosta (přes radu MHMP) velmi dobře zapsán a všichni mu jistě vyjdou vstříc :-)))).
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-5 # Varlam 2016-09-12 19:14
Ano, Babiš a Kalousek jistě rádi, že jak ANO a TOP09 dobře vychází a Kalousek bude rád, i kníže, že tu TOP09 hlasuje s komunisty a chtějí omezovat svobodu Klíče :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Zděnek Kvítek 2016-09-11 18:11
Jménem Hpp 11 jsem navrhl již 19.5 na Zatupitelstvu schválit bod k okruhu “podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy”, který byl schválen celým klubem HPP11. Podpora výstavby jihovýchodního okruhu podle aktuálního zákona je zřejmá ze záznamu www.youtube.com/.../.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+6 # Zděnek Kvítek 2016-09-11 18:20
Přepis výstupu RNDr. Kvítka (HPP 11) z 19.5: “Přeji si, aby byl co nejrychleji dostavěn okruh kolem Prahy. Myslím, že si to přejí všichni lidé na Praze 11 i na Spořilově, že si to přeje celá Praha. Ovšem pokud okruh 511 půjde do EIA, tak se nepostaví. Pokud bych přijmul myšlenku, že základní legislativní proces, který je schválen v Evropě a garantuje občanům jistá práva, neprojde EIA, tak stavba se tímto způsobem nemůže postavit. Lidé, co sem dnes přišli (starostové a ostatní), mají stejná práva jako my na Praze 11, a já doufám, že po roce 89 skončila doba, kdy co se má stavět a co ne se rozhoduje na nějakých politických sekretariátech. Dnes tu máme odborný problém. Já jako politik za P11 říkám:

Chci, aby byl urychleně dokončen okruh. Nejsem odborník, proto žádám odborníky, aby navrhli optimální variantu, tak jak ji vyžaduje EIA, musí odpovídat současnému stavu, současné legislativě a mám plnou důvěru v to, co EU prosazuje a odmítám jakékoliv výjimky.

A upozorňuji vás, že pokud je EIA připravena, proběhne za půl roku. Pokud tu jsou záměrně skrývané problémy, tak samozřejmě EIA neproběhne. Jsem pro transparentnost , proto navrhuji změnu návrhu pana Urbánka (TOP) - v bodě č. 2 text "podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v jihovýchodním segmentu Prahy, tj. stavbu 511” formulaci “tj. stavbu 511” vynechat, protože je to odborná záležitost. My jako politici P11 nechceme, aby přes P11 jezdily kamiony a chceme, aby řešení bylo rychlé. Nepodporuji spekulanty s pozemky, jde mi o občany P11 a rychlé řešení - jak se bude jmenovat je mi úplně jedno, pokud projde a bude splňovat všechny zákonné podmínky, které EIA má mít.”
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist