mrkev• Projekt (neumyté) "Ovoce a zelenina do škol"

Vážení rodiče, také je vaše škola v evropsky dotovaném projektu "Ovoce a zelenina do škol"? A víte, že v pytlíčkách s logem projektu, které dostávají vaše děti ve třídě, je neumytá zelenina / ovoce? Počátkem roku 2018 mi totiž přišla od jedné maminky fotografie mrkvičky, kterou "vyfasovali" naši prvňáčci v základní škole. S komentářem "špinavá neoškrábaná". Začala jsem pátrat, jak je to s hygienou produktů, které naše děti v rámci tohoto projektu ve škole dostávají. Přes Ministerstvo školství, Státní zemědělský intervenční fond a dodatavele školy se mi potvrdilo, že produkty, které ve svačinových pytlíčkách děti dostávají, jsou opravdu nemyté. Tedy takové, jaké je koupíme v obchodě, vč. chemického ošetření kůry citrusů. Ve smlouvě mezi dodavatelem a školou je spásná větička: "Odběratel (škola) se zavazuje zabezpečit hygienické podmínky potřebné pro skladování, výdej a konzumaci dotovaných produktů." Jak to vypadá v praxi mě informovala ředitelka ZŠ: "Ovoce si mohou děti omýt ve třídě, dohlédneme na to, upozorním učitelský sbor". Do dneška nikdo děti ani rodiče neupozornil? A odpovědnost za konzumaci nemyté zeleniny / ovoce se takto přenáší na děti? Nebo učitelky, které “dohlédnou”? Kdo bude odpovědný za případnou epidemii z nemytého ovoce? Budu se záležitosti dále věnovat. Předem děkuji za vaši zkušenost a názor. | PhDr. Šárka Zdeňková, zastupitelka MČ Praha 11 | Zdroj > facebook

oddelicka.1210

lhar.th• Zmýlil se. Je proto podvodník a lhář?

Starosta Jirava (ANO) přesunul zastupitelstva z KC Zahrada do odlehlého Centra pohybové medicíny A. Babiše. Zastupitelé zde sedí namačkáni v úzkých lavicích, pracovní prostor je nevyhovující, věci téměř padají ze stolů. HPP 11 požaduje návrat do městského prostoru KC Zahrada, přístupného občanům. ANO / TOP žádost ignorují. • Ve stísněném prostředí na 26. ZMČ dne 16.2.2017 senátor Kos (HPP 11) stiskl tlačítko hlas. panelu kolegyně Zdeňkové. Šlo o úvodní formální hlasování, pan senátor na vyzvání chybu přiznal a vysvětlil, ovšem příznivci JMND a ODS pokřikují, že je přistižený podvodník a lhář. Pak Gabriel z ODS se vyjádřil: "Já jsem rád, že o morálce nám tady káže senátor, který lže a podvádí." • Čas urážek plynul a na 35. ZMČ dne 18.1.2018 v 18:57 to přišlo: pan Gabriel si na malém stolečku (plně obsazeném hrnkem od kávy, talířkem s chlebíčky, sklenicí vody) PLETE svůj hlasovací terminál s pultem kolegy Dittricha a hlasuje tlačítkem, jež NEPATŘÍ jemu, stejně jako kdysi pan senátor. Pan Gabriel se zmýlil, ale budeme ho proto nazývat podvodníkem a lhářem, jak on pro stejný omyl označuje senátora Kosa? Nikoliv. Senátor Kos se na pana Gabriela usmívá a dále se věnuje problémům obyvatel Prahy 11. | M. Farmačka, HPP 11

oddelicka.1210

• Novela stavebního zákona: 27.6.2017 je poslední šance vrátit lidem práva v Poslanecké sněmovně

2017.06.03.Napiste.senatorum.novela.zakona.th• Napište svým poslancům, podpořte výzvu zákonodárcům na

 www.vrattelidemprava.cz

Novela stavebního zákona, která vyřazuje veřejnost, spolky a sousedy z povolování staveb, řízení o kácení apod., míří ze Senátu zpět do Poslanecké sněmovny. Poslanci v dubnu 2017 odebrali lidem práva, nyní mají šanci je vrátit.

Seznam poslanců dle krajů > zde

Hana Marvanová: "Novela omezuje účast spolků, které se zabývají ochranou přírody ve všech správních řízeních, tedy i ve stavebních a územních řízeních. Považuji přijetí tohoto návrhu nejen za ostudné popření vládního prohlášení o podpoře účasti občanů na rozhodování, ale také za neústavní přílepek, kterým v podstatě pokoutně byla omezena práva občanů tak, aby si toho v podstatě nikdo moc nevšiml. Takový krok si nedovolila učinit žádná vláda po roce 1992 a nyní tento návrh prošel hlasy mnoha poslanců, včetně poslanců za ČSSD, ODS, ANO, TOP 09, STAN, ÚSVIT."

Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

• Otevřený dopis poslancům ČR > zde


• Aktualizace: 14.6.2017

• Český Radiozurnál o novele stavebního zákona se senátorkou RNDr. Seitlovou > audio

• Blog Renaty Chmelové > Proč stavební zákon oklešťuje naše práva?Může Senát „zachránit“ stavební zákon?

• Senátor Papoušek > Nechme lidem právo bít se za správnou věc

• Ombudsmanka nás podporuje, bohužel to nepomohlo

Senát vrátil stavební zákon poslancům, spolky ochránců ale nepodpořil

Novelu stavebního zákona kritizují senátoři, ekologové i ombudsmanka

• Poznámky Daniela Vondrouše

Pozměňovací návrhy VŽP jsou > zde, ten snižující limit 500 parkovacích míst na 300 má číslo A18.

Usnesení garančního výboru s doporučeními k hlasování (po předložení všech PN ve druhém čtení) je > zde

Debata a hlasování o samostatné novele EIA ve třetím čtení v PS je > zde

U 500 parkovacích míst poslanec Zahradník navrhl: „V té proceduře, kterou bude pan zpravodaj načítat, je určitým způsobem jeden výborový návrh, aby se návrhy A1 až A26 hlasovaly en bloc. Je tam jeden návrh, který určitým způsobem zasahuje do stávajícího stavu velmi výrazně - snížení počtu parkovacích míst, do jejichž dosažení se nemusídělat posouzení podle zákona, z 500 na 3

Opět tím zablokujeme, dáme možnost zablokovat celou řadu staveb, ať už jsou to stavby občanské vybavenosti, ale i bytové výstavby, která, jak dobře víme, skomírá. A tady by bylo třeba dát těm poslancům, kteří chtějí odpovědně zvážit tuto věc a kteří by chtěli hlasovat proti tomuto návrhu, tak aby se ten návrh A18 hlasoval samostatně.“

Hlasování proběhlo takto:

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.) - Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? - Je to hlasování s pořadovým číslem 261. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 30, proti 78. Tento návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

U omezení účasti podpisy Zahradník navrhl: „…aby i to kamenné historické více než tři roky trvající sdružení, pokud chce podat odvolání k nějakému závěru nebo k navazujícímu řízení, muselo doložit svoji příslušnost k danému přesně konkrétnímu záměru podpisovou listinou, na které navrhuji, aby bylo 100 podpisů,… A za druhé navrhuji, aby se změnila i formálně samotná ta podpisová listina, … musí kromě jména, příjmení, bydliště obsahovat také číslo občanského průkazu nebo pasu.“

Hlasování proběhlo takto:

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Nesouhlasné.) - Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? - Hlasování s pořadovým číslem 271, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 24, proti 82. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

Celá historie tisku je > zde

Jednání o EIA v Senátu ještě oznámené není - kontroluji > tady

Jednání o novele stavebního zákona v PS zatím oznámeno není. Poslední schůze skončila 9.6. Další začne 27.6., vrácené předlohy jsou hned na začátku schůze po schválení programu. Hlasovat se bude dne 27.6. od cca 15h dále.

Ombudsmanka nás podporuje, bohužel to nepomohlo.

Daniel Vondrouš, ředitel, Zelený kruh - asociace ekologických organizací, 724 215 068
www.zelenykruh.cz | www.facebook.com/zelenykruh


• Aktualizace: 18.6.2017 > Vymazáni paragrafy | Nedej se plus | 18.6.2017 | ČT2 | 11:18

Novela stavebního zákona jako klíčové rozhodnutí Sněmovny a Senátu o vyloučení veřejnosti z povolovacích řízení staveb. Kdo hájí zájmy veřejnosti? Co na to Ministerstvo životního prostředí? Proč ANO hlasuje pro vyloučení veřejnosti a spolků? Proč ministryně Šlechtová (ANO) neříká pravdu o postavení veřejnosti v novele? Proč se zříká odpovědnosti? Co se dělo v senátních výborech?

V pořadu: senátoři J. Seitlová, L. Kos, R. Chmelová, J. Dienstbier, MŽP, poslanci. Schválí Sněmovna definitivně v červnu 2017 kontroverzní novelu stavebního zákona?

Nedej se Plus: Vymazáni paragrafy > video

Související: Účast veřejnosti v ohrožení  > video


• Aktualizace: 27.6.2017

Poslanecká sněmovna dnes odmítla pozměňovací návrhy Senátu k novele stavebního zákona a schválila svou verzi se 131 "vylepšeními" včetně omezení práv veřejnosti na účast v procesu povolování staveb.Poslanecká sněmovna dnes odmítla pozměňovací návrhy Senátu k novele stavebního zákona a schválila svou verzi se 131 "vylepšeními" včetně omezení práv veřejnosti na účast v procesu povolování staveb.

Stoprocentně pro ní hlasovali poslanci za ANO a ODS,v těsném závěsu za nimi KSČ a ČSSD. 

Hlasování > zde

Další omezení práv veřejnosti se chystá v novele zákona o EIA, která nyní míří do Senátu, a to zejména ve zrušení tzv. podlimitních záměrů a navýšení limitních hodnot pro zjišťovací řízení. Bytové soubory do 5 ha, parkoviště / garáže do 500 stání, obchodní plochy do 0,6 ha - to vše bez projednání v EIA. Obracejte se na senátory. Jako inspiraci uvádíme otevřený dopis veřejné ochránkyni práv "Novela EIA - neberte lidem práva"

Ing. Aleš Kulhánek, HPP 11

Související:

• Kontakt na senátory > zde

Kontroverzní projekty bez účasti veřejnosti v EIA

• Novela zákona o EIA - Neberte lidem práva

• Výklad směrnice EIA - Záměry v oblasti infrastruktury

Poslanci omezili přístup ekologických spolků do stavebního řízení, připomínky Senátu odmítli

Stavby se mají zrychlit, zákon ale také omezí účast občanů na rozhodování

Poslanci odmítli návrhy Senátu ve stavebním zákoně

Komentáře  

# Aleš Kulhánek 2017-06-09 13:22
Parlamentem rovněž prošla novela zákona o EIA - poslanci odmítli návrh snížit hranici pro posuzování vlivů záměrů na životní prostředí od 300 parkovacích stání. Zůstává současných 500 stání.

V kombinaci s novelou staveního zákona je to pro účast veřejnosti vražedné. Nebude EIA - nelze se účastnit územního a stavebního řízení ani řízení o kácení.

Politikům zkrátka vadí účast veřejnosti na rozhodování, přesto stále melou prázdné fráze o tzv. "participaci".
STAVIME, NERUŠTE!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
# Aleš Kulhánek 2017-06-09 16:02
Likvidační pozměňovací návrhy stavebního zákona připravili poslanci z ČSSD Foldyna a Adámek.

A co na to hnutí ANO? Ministr životního prostředí Brabec dělá mrtvého brouka a ministryně pro místní rozvojŠlechtová opakovaně lže o vyloučení veřejnosti na sněmovní i senátní půdě (ostatně i v pořadu Máte slovo).

Že by na následujícím tvrzení něco bylo?
Schwarzenberg: ANO je stejně nebezpečné jako komunisti:
zpravy.e15.cz/.../.. .
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
# Svoboda 2017-06-10 07:46
A ministryně Šlechtová odůvodnila vyřazení veřejnosti a spolků v Senátu následovně: Zájmy občanů přece hájí starosta se svou Radou.Jak takové hájení veřejného zájmu vypadá v praxi nám předvádějí a předváděli starostové Mlejnský a Jirava na P11.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
# Svoboda 2017-06-27 09:32
Dnes 27.6.2017 je poslední šance vrátit lidem práva v Poslanecké sněmovně.
Jsem opravdu zvědavý, jak se k problému postaví hlavně poslanci za KDU-ČSL,STAN a ČSSD. Tyto strany deklarují, že jim jde o občany, ale zatím ve sněmovně i v senátu hlasovali proti občanům.

Jak jsem si všiml na fb městské části P11, občany ale víc zajímá veřejný gril u Chodovské tvrze než jejich práva ve stavebních řízeních.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
# Roman V. 2017-06-27 18:26
To jsou ti občané, kteří mají blízko k "nové" Radě, klasika. Očekávám lajk od Součka a Lisého :)
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
# Svoboda 2017-06-27 18:51
Bohužel prošla poslanecká verze novely stavebního zákona. Stoprocentně pro ní hlasovali poslanci za ANO a ODS,v těsném závěsu za nimi KSČ a ČSSD.
Všichni se budou po prázdninách ohánět hájením práv občanů. Lidé bděte!!!!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
# Aleš Kulhánek 2017-06-27 21:44
Jak kdo hlasoval:
psp.cz/.../...

ANO jako jeden muž, včetně ministra životního prostředí Brabce.

Další "překvápko" se chystá v novele EIA, která nyní míří do Senátu, a to zejména ve zrušení tzv. podlimitních záměrů a navýšení limitních hodnot pro zjišťovací řízení. Bytové soubory do 5 ha, parkoviště / garáže do 500 stání, obchodní plochy do 0,6 ha - to vše bez projednání v EIA.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
# Svoboda 2017-06-28 10:16
Ministr Brabec mi ještě připadal z ANO nejrozumnější. Při minulém hlasování ve sněmovně se alespoň zdržel.
Holt - volby se blíží. A ještě bych okomentoval postoj TOP a STAN - žádný z jejich poslanců včera novelu nepodpořil. Dobře si sečetli, že i bez jejich požehnání novela projde. To je další projev předvolební strategie.
Sory jako - ANO pro občany bude v tomto státě hůř.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Obcane.ovlivni.stavebni.zamery.na.JM

stavebni.zamery.na.jm.sl

fb.ucet

Copyright © 2018 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist