bn.1210.petice.pohotovost.a

oddelicka.1210

• 40. ZMČ P11 dne 19.7.2018: Vedení MČ Praha 11 obětovalo své občany

fb.zmc.mpp• Vedení MČ Praha 11 obětovalo své občany (TISKOVÁ ZPRÁVA k projednávání připomínek MČ Praha 11 k metropolitnímu plánu)

Koalice Prahy 11 ANO / TOP 09 / KSČM / JM-ND / ODS / ČSSD pod vedením Ing. Jiravy na Zastupitelstvu MČ Praha 11 dne 19.7.2018 odmítla chránit obyvatele Jižního Města před zrůdným návrhem Metropolitního plánu (MPP). MPP umožní na mnoha místech Jižního Města masivní výstavbu, ponechá území bez regulativů a všanc developerům, likviduje nezastavitelná území, parky, veřejná parkoviště, izolační zeleň podél komunikací, nechrání veřejnou vybavenost, u stanic metra navrhuje výstavbu mrakodrapů atd. Díky uvolnění pravidel pro výstavbu a převedení hlavní odpovědnosti za rozhodování o území na stavební úřady, MPP nebezpečně odstraňuje bariéru proti korupci a klientelismu. Místo transparentních pravidel zavládne právo silnějšího a místo kvalitní a šetrné architektury lze očekávat snahy developerů o maximální vytěžení stavebních území.

Přestože jsou komunikace, parkoviště a další technická infrastruktura na Praze 11 na hranici svých kapacit, přestože řada lokalit je nadlimitně zatížena hlukem a emisemi, MPP navrhuje bezprecedentní zahuštění Jižního Města o 43 000 obyvatel!

Arogantně, bouřlivě a s vypínáním mikrofonů probíhalo projednávání připomínek k návrhu Metropolitního plánu na Zastupitelstvu dne 19.7.2018. Od začátku jednání bylo zřejmé, že vládnoucí koalici nejde o budoucnost občanů Prahy 11, ale o tvrdou demonstraci své síly. Přitom MPP zásadně ovlivní výstavbu na Praze 11 na dalších min. 20 let.

Radní pro územní rozvoj Urbánek (TOP 09) nebyl schopen a ochoten vysvětlit, proč žádný z 33 důležitých pozměňovacích návrhů od HPP 11 Rada MČ P11 nepřijímá. Zmohl se pouze na jedinou formulku "neztotožňuji se", a to bez ohledu na prospěšnost a odbornost jednotlivých připomínek. Podněty politického soka prostě nesměly projít, i proto zastupitel Prokop (ANO) navrhl ukončení diskuse k MPP ještě před tím, než opravdu začala.

Radní Urbánek (TOP 09) a koalice mimo jiné zamítli doplnit připomínky k MPP o:

- připomínky občanů k lokalitě Hviezdoslavova s 900 podpisy

- návrh na doplnění občanské vybavenosti v lokalitě Chodovec

- ochranu veřejných parkovišť a ploch zeleně na Roztylech

- vymístění autobusového nádraží z Opatova

- odmítnutí návrhu MPP jako nekoncepčního dokumentu, který nepovede k udržitelnému rozvoji Prahy a návrh na jeho přepracování

- připomínky v vyhodnocení MPP z hlediska životního prostředí a lidského zdraví

Za Hnutí pro Prahu 11 - Ing. Štyler, Ing. Kos, PhDr. Zdeňková


• ANO na Praze 11 ukončilo diskuzi k bodu projednání Metropolitního plánu

Místo řádného projednání v předstihu si nechal radní Urbánek (TOP, územní rozvoj) tento bod životně významný pro obyvatele P11 na posledních chvíli a navíc k němu koalice ukončila diskuzi! Sledujte video...

- Senátor Kos (HPP 11) připomíná okolnosti projednávání MPP a chce přednést osvojené návrhy občanů, jenž obdržel. Starosta Jirava, osoba odpovědná za životy obyvatel Prahy 11, místo aby bedlivě poslouchal, přerušuje senátorův výstup, démokrat Lepš z TOP 09 (na The Facebook, kde politikou nepolíbení diskutující neznají jeho pravou tvář a kde je znám jako "slušný člověk") se na Ing. Kosa posměšně pitvoří.

- Korunu všemu nasazuje O. Prokop (ANO) a navrhuje ukončit diskuzi, následně prchá ze sálu. Jako podnikatel nemá čas řešit "nějaký MPP", tím spíš, kdyz se betonářská radnice předem rozhodla připomínky občanů P11 ignorovat! Mimochodem, i on se na The Facebook komunitě maminek po boku Lepše prezentuje jako "slušný člověk".

- O jak závažné připomínky se jedná, naznačuje Ing. Kulhánek (HPP 11) v druhé půli klipu. Radnice tématu buď vůbec nerozumí nebo se na něj "vykašlala". Druhé je správně, sálem to zní opakovaně a pokaždé je vypnut mikrofon. Občané Prahy 11, uvědomte si co se dnes stalo! A dopadne to na vás.

Bojujeme za vás jak můžeme, odborně argumentujeme, jak je s naší prací nakládáno, vidíte sami. Kompletní videozáznam z (ne)projednání MPP v Jihoměstském Palermu starosty Jiravy již brzy!

ZDROJ > https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/10156465792072497/


 • Vykřikující modrý pták Gabriel

Pan Gabriel z ODS moc nemluví, ale když promluví, stojí to za to. V podstatě se jedná jen o napadání senátora Kosa, jemuž závidí politický úspěch i voličský mandát, o kterém se nikomu z ODS na P11 ani nesnilo. Gabriel nemá senátora rád, protože v roce 2012 informoval (nic netušící!) obyvatele lokalit Plickova, Štichova, Brandlova / Prašná a Doubravická, že mají mít před okny megalomanské parkovací domy (naplánované D. Mlejnským z ODS > JMND) a zároveň přijít o volná parkoviště, což pan Gabriel vehementně prosazoval proti odporu místních. A díky HPP 11 mu to nevyšlo.

Na zastupitelstvu sedí J. Gabriel z ODS v jedné lavici se s dalšími kovanými ODSáky: Dittrichem (ředitel ZŠ Donovalská, hlasující pro rozprodej obecních pozemků, pro zahušťování JM novou výstavbou, pro statisícové granty do sportovních klubů Sýkory a Mlejnského (oba zastupitelé z JMND), pro hazard na P11, a pro další svinstva) a druhým je Zítka (na videu nepřítomen), provozující srub Gizela bez povolení. Ano, to je ten srub Gizela, kam JMND se svými kumpány lákají děti a rodiče na své politické agitky, přitom na místě není ani řádná toaleta. Samozřejmě, že všichni jsou dobrými kamarády komunistů, sedících v lavici za nimi.

Gabriel na videu vykřikne a pak dělá, že nic nevykřikl. To je prostě pan Gabriel, kterého jste si zvolili za zastupitele. A pozorně vnímejte slova pana senátora, kterému starosta Jirava vypíná mikrofon, neboť se dožaduje projednání připomínek Metropolitního plánu v rámci lokalit P11, což betonářskou radnici ANO / TOP nesmírně otravuje a požadavky občanů se zabývat nechce.

ZDROJ > https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/10156466796887497/

• Sledujte i jiný zajímavý příběh pana Gabriela > 2018.01.18. • 35. ZMČ • J. Gabriel ODS dělá stejnou chybu, za kterou nazývá senátora Kosa lhářem > https://youtu.be/2cMd_eZYeqw


• Radnice ANO / TOP nepřijala připomínku HPP 11 k nevypořádané studii SEA k návrhu MPP

Občané, čtenáři, víte co je studie SEA (vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí a lidské zdraví) a proč je pro vás důležitá? Radní Lepš (TOP) se nad nepřijetím bodu Ing. Kulhánka (HPP 11) ani nepozastavil, učinil to senátor Kos (HPP 11), za což byl Lepšem napomínán kvůli formě technické poznámky, což vzhledem k závažnosti obsahu bodu nebylo podstatné.

Demokraturní radní Lepš si evidentně vůbec neuvědomil, jaké důsledky může mít pro MČ Praha 11 enormní zahuštění sídliště a nepřipomínkování závěrů SEA. Naštěstí do diskuze vstoupila RNDr. Zelenková (HPP 11), Ing. Štyler (HPP 11) a konečně i Ing. arch. Fišarová, neboť pan Lepš v tomto oboru nemá co nabídnout, snad jen vypnutý mikrofon. Nicméně ZMČ připomínku neschválilo, radní Urbánek se s ní neztotožnil... nikdo neví proč.

Krátce: na P11 dojde díky Metropolitnímu plánu k nárůstu počtu obyvatel (k roku 250 to má být o 40 000!), dopravy, hluku a emisí, což studie SEA zpracovaná společností ATEM silně bagatelizuje. Přitom se lze i v této studii dočíst, že jedny z nejzatíženějších lokalit hlukem v Praze jsou již v současné době Jižní Město I a Opatov!

V rámci SEA nebyl rovněž vyhodnocen vliv návrhu MPP na biodiverzitu, vliv na klima a zadržování vody v krajině a to zejména ve vztahu ke skutečnosti, že návrh MPP rozvolňuje stávající systém ochrany zeleně.

Připomínky k Metropolitnímu plánu předložené Radou P11 zcela rezignovaly na kritiku SEA a Vyhodnocení vlivů MPP na udržitelný rozvoj. Nabízené připomínky k této problematice připravené Hnutím pro Prahu 11 radní zamítli. Jedná se o nepochopení problému, pouhou politickou rivalitu a nebo přípravu developerského boomu na Praze 11?

ZDROJ > https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/10156467468672497/


• TOP 09 tlačí megalomanský HAMR na Milíčově

Předseda výboru pro územní rozvoj Jan Mareš z TOP 09 se pokusil zastupitelstvu nenápadně podsunout návrh na změnu pozemků při ZŠ K Milíčovu na plochu ZASTAVITELNOU, ačkoliv sám velmi dobře a velmi dlouho zná názor místních občanů! Přesto návrh podal...

Proto nemohu být ve výborech a komisích MČ loutky developerů, nyní zastupované straníky z ANO / TOP, neboť ignorují názor obyvatel a jdou proti veřejnému zájmu. Kolik dalších důkazů potřebujete, abyste to betonářům ve volbách 2018 spočítali? Myslete na proradného pana Mareše z TOP 09, jenž je velmi slabým odvarem radního Urbánka (TOP 09), který se neztotožnil se žádnou připomínkou k MPP s ohledem na P11. Toto betonářské politikaření, v němž jsou občané P11 pokusnými králíky, odsuzujeme.

ZDROJ > https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/10156466225982497/


Připomínky RNDr. Malé z Roztyl


• HPP 11 odchází ze ZMČ

HPP 11 po 4 hodinách jednání odchází z pokr. 40. ZMČ Praha 11 poté, co je vládnoucí prodeveloperskou koalicí ANO / TOP / JMND / ODS / ČSSD / KSČM opakovaně ukončena diskuze. Najprve k projednávání Metropolitního plánu (pro to nelze najít slušný výraz!) a poté k závěrečnému účtu finančního plánu MČ P11 - ukončení navrhl O. Prokop (ANO) a po něm D. Mlejnský (JMND). Tím bylo zamezeno možnosti diskutovat a HPP 11 odmítlo dále se takového (ne)jednání účastnit.

VIDEO: V 17:30h senátor Kos a Ing. Štyler z HPP 11 zdůvodňují odchod HPP 11 z jednání

ZDROJ > https://www.facebook.com/hpp11cz/videos/10156465429312497/

Abyste byli informováni, až v říjnu půjdete volit...

• Celý videozáznam > ZDE


Související: 

• Metropolitní plán se bude muset přepracovat. Postavila se proti němu celá Praha

Komentáře  

+17 # Aleš Kulhánek 2018-08-01 13:47
Rád bych poděkoval spoluobčanům, kteří využili svá práva a podali připomínky k Metropolitnímu plánu na Magistrát nebo formou E-petice podpořili připomínky k MPP zpracované Hnutím pro Prahu 11 a občanskými spolky Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl.

Ozvat se má smysl - viz aktuální tisková zpráva Arniky "Proti MPP se postavila celá Praha":

arnika.org/.../
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-18 # arakain 2018-08-01 16:31
a coste udelali smysluplnyho krome pytlu pripominek? nic. ani strelmistr ani maserka ani bezcilne vravorajici chemik prokop. a huhlanek? jen snad ten itarfarm se snazi jako El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+17 # Aleš Kulhánek 2018-08-01 17:28
A co jste, kromě urážení, udělal vy, anonymní komentátore?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+15 # Martin Farmačka 2018-08-01 21:56
Jsem rad, ze vas nase odborna prace oslovila, nebot NIKDO na P11 se ji nevenoval tak jako HPP 11. A o tom svedci nezpochybniteln e video ze ZMC. A vy se ptate, co HPP 11 udelalo krome te tuny prace pripominek k MPP? Preci dalsi tunu prace - napr. prineslo vam do druheho dne (!) zaznam ze ZMC vcetne komentare, tak jako poslednich 7 let vsechny ZMC. Ano, to se neudela s-a-m-o.

Kliknete si na nase clanky, kazdy nasi praci prezentuje, vsiml jste si clanku o Tweelingeu? A muzete se norit stale hloubeji a cist... budete fascinovan, kolik veci jste dodnes netusil. Na neplacnou OPOZICI, nemajici mandat rozhodovat o deni na MC P11, dobre ne? A navic mate to zadarmo - nezlobite se na nas, vidte?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+16 # Zuzana Malá 2018-08-02 14:22
Vážený pane či paní, vytvoření a podání připomínek je v tuto chvíli právě ta smysluplná věc. Připomínky jsme podali za spolky i jednotlivce. Pokud jse v této chvíli nepodal připomínky a v budoucnu se vám nebude líbit, že v blízkosti vašeho domova na kousku trávy, kterou tam máte, vyroste budova dvakrát vyšší než je váš dům, budete se tomu těžko bránit.
MPP není ale jediný, kdy jsme podali připomínky.

Něco se děje neustále, např. v dubnu a květnu jsme podali připomínky k novelizaci PSP, aby se nesnížil komfort bydlení současným obyvatelům - vlastníkům i nájemcům.

Vše to znamená: sledovat úřední desky, studovat zveřejněné materiály a také zákony a vyhlášky, nakonec sepsat připomínky, abychom ochránili prostředí, ve kterém žijeme my a také naši sousedi.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Ladislav 2018-08-02 22:21
Dobrý den, ptal jsem se úřadu, zda budou vysazovat nové stromy za mrtvé, ale nikdo zatím nedal nic vědět, co na to říká HPP11? Jak někde zemře strom nebo keř, nebylo by dobré je nahradit novými?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
0 # Ladislav 2018-08-06 14:50
Odpověď z úřadu: "samozřejmě, že na výsadbu nových stromů či keřů je pamatováno vždy při kácení dřevin jako kompenzace ekologické újmy. V případě vývratu např. v důsledku extrémního počasí jsou stromy opětovně vysazovány, avšak vždy na pozemky, které jsou prosté inženýrských sítí. Bohužel někdy dřeviny rostou právě na vedeních inženýrských sítí. V takovém případě se s ohledem na ochranná pásma těchto sítí dřeviny na totožné místo nevysazují.Děkujeme za pochopení."

Pokud je to pravda, budu toho využívat. S pozdravem Ladislav.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+10 # Jan Jaroš 2018-08-07 01:49
Jde to i bez vypínání mikrofonů, jenže volby se blíží a současní vládnoucí zkrátka mají strach, že ani hezké letáčky, dárečky potenciálním voličům a před volbami dokončované rekonstrukce nebudou stačit. Proto asi tolik zcenzurovaných článků neotištěných v Klíči.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-7 # Jan Bruthans 2018-08-08 21:45
Cituji Jan Jaroš:
Jde to i bez vypínání mikrofonů, jenže volby se blíží a současní vládnoucí zkrátka mají strach, že ani hezké letáčky, dárečky potenciálním voličům a před volbami dokončované rekonstrukce nebudou stačit. Proto asi tolik zcenzurovaných článků neotištěných v Klíči.

n Cituji Jan Jaroš:
Jde to i bez vypínání mikrofonů, jenže volby se blíží a současní vládnoucí zkrátka mají strach, že ani hezké letáčky, dárečky potenciálním voličům a před volbami dokončované rekonstrukce nebudou stačit. Proto asi tolik zcenzurovaných článků neotištěných v Klíči.

Milý bratře Jaroši, jako zrádce lidovecké politiky jste dostal 16. místo, protože jste pro kmotra Kosa absolutní nula. Budete vždy nula, přidal jste se na špatnou stranu
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Jan Jaroš 2018-08-09 00:04
Pane docente Bruthansi, neváhejte svůj názor přijít prezentovat na členskou schůzi místní organizace KDU-ČSL. Už jsme Vás tam velmi dlouho neviděli...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+9 # Roman V. 2018-08-09 10:59
Jelikož se minule dostalo 18 zastupitelů, tak 16.místo se mi nezdá špatné. Letos čekám ještě lepší výsledek.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-6 # Pavel 2018-08-09 06:46
www.facebook.com/... / Skupina na FB!
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Obcane.ovlivni.stavebni.zamery.na.JM

stavebni.zamery.na.jm.sl

fb.ucet

Copyright © 2020 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist