Články

• Kamenný památník pod betonovým Opatovem

pomnik.novy.opatov.srovnani• Dne 15.3.2019 vyvolala na The Facebook rozruch fotka starosty Dohnala (Pir), kladoucího věnec k litochlebskému pomníčku padlých ve světových válkách. Monument se nalézá pod kopcem stanice metra Opatov, na což upozornila lidová tvořivost a do snímku vetknula plánované masivní zastavění tohoto místa kancelářemi, včetně zavedení tramvajové linky napříč Jižním Městem.

Pobouřeni byli příznivci Pirátů, Piráti sami i jedinci z Mlejnského JMND. Co bylo příčinou? Nečekaný šok ze zjištění, jak nekompromisně se dosud prázdný prostor přemění na betonově skleněnou džungli, protnutou tramvajovou linkou, přitom sami tuto změnu podporují, aby se (podle nich) JM konečně stalo “městem pro život”. Že takovým už (s mírnými výhradami) je, si nevšimli.

Samotný pozemek i s pomníkem byl prodán 11/2012 D. Mlejnským (ODS > JMND) betonářům Tweelingen a měl na něm vyrůst 92m vysoký mrakodrap s heliportem a 6 podzemními podlažími (díky vytrvalosti HPP 11 se tak nestalo). Myslím, že až nyní leckomu došlo, jak bizarní bude přeměna z klidného JM, kde lidé spokojeně bydlí, na rušnou čtvrť, kam denně za prací přijedou desetitisíce lidí (nebydlící na P11), a kam se dalších 5000 lidí přistěhuje.


• "Rozumný rozvoj" je když... nás na JM bude víc.

Zahušťování ovšem neprobíhá jen betonem, ale též navyšováním počtu obyvatel. Zhoustne doprava, zvýší se náročnost na služby, bude potřeba více veřejné vybavenosti, míchačky s betonem se roztočí naplno.

Místo regulačních plánů s definovanými limity pro výstavbu jsou pořizovány nezávazné studie - nikdo na developery nemá bič, dojde k vytěžení území na úkor stávajících obyvatel.

Když po volbách 2014 radní HPP 11 žádali po developerech, aby byli k obyvatelům P11 ohleduplnější, osočili je koaliční partneři ANO / TOP z toho, že “blokují rozvoj JM” a odvolali je z radnice (s podporou JMND a KSČM). Odvolání HPP 11 z radnice prý bylo veřejným zájmem - slova Ing. Urbánka z TOP na setkání s občany dne 6.9.2017, ZŠ Pošepného > VIDEO).

Dnes všichni vidíme, kam v režii magistrátních stran “veřejný zájem” spěje: k zabetonování volných ploch, k zabetonování domovů stávajících obyvatel, k okleštění zelených okrajů lesů a přivedení desetitisíců dalších občanů na P11.


2016.pf.hpp11• MPP: na Praze 11 více o 42 700 obyvatel!

HPP 11 v 05/2018 publikovalo článek Metropolitní plán: jak na něj?, ve kterém se píše:

Počet obyvatel na Praze 11 v prosinci 2016 byl 77 522, současný územní plán předpokládá max. obydlenost na úrovni 85 590, zatímco MPP v roce 2050 na úrovni až 120 192 obyvatel. Jedná se o 55% nárůst vzhledem k současnému stavu. Na Praze 11 má díky tzv. "rozvoji" lokalit přibýt 42 670 obyvatel a 44 316 pracovních míst! Jedná se o nepřijatelné zahuštění naší městské části. Stávající technická a veřejná infrastruktura Jižního Města je již v současné době na hranicích své kapacity, v případě dopravy v klidu dokonce za hranicí potřebné kapacity.

Tehdy 06/2018 návrh MPP odborně připomínkovalo pouze HPP 11, všechny tyto připomínky ale radnice ANO / TOP odmítla (ústy Ing. Urbánka z TOP 09 > VIDEO). Z mnoha stran ústně zaznělo, že návrh MPP je absurdní a mnozí politici byli okázale vyděšeni z množství lidí, které na P11 nový MPP umožní přivést. Nicméně, když rozruch kolem MPP utichl, magistrátní strany na P11 pokračovaly / pokračují v tendenci zahušťovat P11 novou výstavbou a na P11 přitáhnout další masy lidí, čímž vize návrhu MPP naplňují. Tento názorový kontradikt nazývají "rozumným rozvojem" a o volbách 2018 jím zmátli voliče tak dokonale, že si mysleli, že snad má něco společného s rozumem, a dali jim své hlasy. Přitom jde o nesdělení závažného faktu, který považuji za podraz na voliče.


• Znáte judikát Úst. soudu o místě zatěžovaným emisemi a hlukem?

Veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým důkazem toho, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu přesvědčivě prokázat, že provedením záměru nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez takového důkazu je odsouhlasení, umístění nebo povolení záměru nezákonné, ba protiústavní a příslušné dotčené orgány i stavební úřady, jež mají hájit vymezené veřejné zájmy, závažným způsobem porušují zákon a jednají hrubě chybně (viz. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 135/2011 - 246 ze dne 30.1.2012 a č.j. 9 As 28/2012 - 135 ze dne 1.2.2013).

Tato slova si zapamatujte, dosud nebyla radnicí Prahy 11 pod vedení ANO / TOP respektována. Judikáty u prodeveloperských politických skupin P11 nejsou populární, neboť svým sdělením míří proti jednání těchto stran, podporujících zájem developera a snažících se rozjet velké stavby, které dnes předkládají za “umírněný rozvoj” P11, slibovaný při volbách 2014 i 2018. Přitom jde o jednu masivní stavbu za druhou - tisíce dalších lidí, tisíce nových aut! Jak "umírněné", že?


2019.03.03.Interlov.brizy• Vše ošklivé zabetonujeme. To bude krása...

Za absurdní též považuji názor některých představitelů radnice, že pokud je místo neutěšené (např. zarostlé nekontrolovanou zelení), musí se ZASTAVĚT BETONEM - tím zkrásní a lidé ho začnou mít rádi? Stejný důvod slýcháme ve věci Passerova Interlovu na Roztylech, kde má zmizet kus přírody a namísto něj mají vyrůst obrovské kanceláře. Označení Opatova mnohými obyvateli je tentýž, neváhají užít slovo “hnusné místo”.

Ale copak je volný prostor sám o sobě nepořádkem? Někomu tento prostor patří a majitel je povinen jej uklízet - toto je třeba neustále zdůrazňovat. Pokud má člověk doma v bytě nepořádek, řeší ho snad zastavěním dalším nábytkem? Nikoliv. Poklidí a kochá se ze vzniklé harmonie.

Díky prostoru můžeme dýchat, žít. V bytě, i na sídlišti.


Studie.Haje.03• Územní studie Hájů. Zpozorněte a konejte...

Je na vás, obyvatelích z P11, abyste věděli, co se kolem vás děje a vyjádřili se. Radnice i developer si k vám dovolí jen to, co jim vy sami dovolíte. Pokud se nebudete o situace zajímat, rozhodnou o vás bez vás. HPP 11 sice “hlídá JM za vás”, ale nemůže se za vás fyzicky “naklonovat”. Názor musí zaznít i z vašich úst. Přijďte se vyjádřit k aktuální kauze na veřejný mítink na téma územní studie Háje.

Veřejné setkání s projektanty studie a radnicí proběhne ve středu 27.3.2019 od 17h na ZŠ K Milíčovu.


• Politici na P11, kdo je váš volič?

HPP 11 obdrželo ve volbách 2014  33% a v roce 2018 25% hlasů - mnozí voliči HPP 11 volili Piráty. HPP 11 bylo voleno občany P11, ne developery. Cítíme odpovědnost za projevenou důvěru a svěřený mandát použijeme k prosazování veřejného zájmu. Veřejný zájem je na P11 nadřazený individuálním stavebním záměrům. V tomto duchu budeme jednat i z pozice subjektu v opozici. Naši práci můžete soustavně kontrolovat / komentovat na webu a The Facebook.

Martin Farmačka, HPP 11 

https://youtu.be/MIxakP6FKE0


Související:

Litochlebský park: konečné zamítnutí odvolání (11/2018) 

Novou čtvrť na Hájích radnice Prahy 11 neplánuje projednat s veřejností

Pohled do minulosti: cesta k zástavbě území Opatov - Na Jelenách

Interlov na Roztylech je třeba zastavět. Protože je pustý

• Vůle občanů projevená v komunálních volbách 2014 (deklarace veřejného zájmu) > ZDE

Komentáře  

+3 # Jana 2019-03-24 20:24
Takže zase budeme chodit manifestovat mezi památníky padlých chodovských občanů.Kdo bude porážet památeční stromy s jmény padlých -Piráti,Mlejnsk ý,Janeček,Rada. Zkuste zadat na IE Tweelingen a uvidíte co byli zač.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Jakub Ch. 2019-03-28 09:57
Koukám, že HPP11 přesadila Rada k Mlejnskému, to vás upřímně lituji, sedět kousek od tohoto člověka. Asi zase nějaká vytáčka, počítám...
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Jakub Ch. 2019-03-28 12:16
Ježiš, pořád se řeší ten kříž, to je taková záminka, když to srovnám s milionovými krádežemi, za které jsou trestně stíhaní Sedeke a Mlejnský, to je směšné a smutné zároveň.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+5 # Libor 2019-03-31 14:11
Za co je trestně stíhaný Sedeke? U Mlejnského jsem něco o nějakém dalším stíhání zaslechl, byť moc info k tomu není. :(
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+1 # Karel 2019-03-31 16:08
Kamarádka od policie říkala, že za něco v Kolovratech, ale nevím to jistě.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+2 # Jana 2019-03-31 19:07
Nebyly to náhodou Koloděje ? On je takový turista-kandidu je třeba na Praze2,v Kolodějích, Praha 11 ,Magistrát atd.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
+3 # Libor 2019-03-31 19:28
To budou spíše Koloděje jak správně píše Karel. Ale chtělo by to ty informace nějak ověřit, přiznám že to slyším poprvé a nikdy jsem to nezaznamenal ani od nikoho z HPP 11, příčemž věřím že vzhledem k tomu jak zásadní informace to je (s ohledem na pirátské předsevzetí týkající se stíhaných v radě) by to už někde zaznělo a koalice by v tom byla řádně vykoupána. Osobně tedy spíš myslím že to bude jen jpp.
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat
-4 # Miloš 2019-03-31 20:55
kamaradka? kamarad? tak sakra kdo?
Odpovědět | Odpovědět citací | Citovat

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Copyright © 2021 Hnutí pro Prahu 11. Všechna práva vyhrazena.
By Free joomla 1.7 Templates
TOPlist