28.09.2023 • 05:15 • týden 39

fb.mpp2• Všude čteme, vč. Klíče, hororové články o tom, že v Praze je zoufalý nedostatek bytů, že populace stárne, a proto se musí stavět, nejlépe všude a hned. Tato mediální masáž bude nejspíše zmanipulovaná těmi aktéry, kteří si od stavebního boomu slibují, že si silně namastí kapsy.

Regenerace stávajících domů a přiměřená výstavba jsou jistě prospěšné. Chceme ale stavět hystericky, bez pravidel a bez ohledu na kvalitu bydlení a zdraví stávajících obyvatel, na úkor zeleně, areálů škol, veřejných parkovišť a zahuštění dopravy? MPP navrhuje zastavění míst, která k tomu poskytnou sebemenší šanci.

Mega výstavba se předpokládá na Opatově a u dalších stanic metra, na Chodovci, Na Jelenách, podél Opatovské, Hviezdoslavovy a Ryšavého ul., u studentských kolejí. Zahušťovat se má i v okolí - v Kunraticích, v Újezdě, ve Slatinách na Praze 4 (poblíž Spořilova) má vyrůst sídliště pro 30 000 lidí.

Vždyť návrh MPP plán počítá s celkovým zvýšením populace v Praze o 600 000 lidí (na Praze 11 o 42 700 obyvatel a 44 300 pracovních míst)!

Celé Brno a Hradec Králové se mají nastěhovat do Prahy? Kde se tito noví obyvatelé vezmou? Vždyť v ČR porodnost stagnuje. A bude v tom betonu chtít někdo ještě bydlet? Naopak, MPP neřeší lokální centra a občanskou vybavenost, nezabývá se tím, jestli v nově zastavěných lokalitách budou školky, školy, pracovní příležitosti a jak bude řešena doprava. Jelikož MPP nestanovuje prakticky žádná pravidla pro novou výstavbu, připravme se, že začne opět platit právo silnějšího, kdo dřív přijde, tem dřív mele apod. Vágnost a absence pravidel vytváří neuvěřitelný prostor pro manipulaci a korupci.

K tomu nahrává i novela stavebního zákona - občanské spolky se nemohou účastnit (a kontrolovat) řízení o povolování staveb, stejně jako novela pražských stavebních předpisů - oslunění bytů bude výsledkem svobodné volby, nikoliv direktivním parametrem nových staveb, díky čemuž lze stavět ještě hustěji než kdykoli předtím.

Nejhlasitěji proti MPP vystupují spolky Arnika a AutoMat, tak jim zastupitelé magistrátu za ODS, TOP a ANO (vč. O. Prokopa z P11) zamítli žádosti o granty.

Protože se jednalo o veřejně prospěšné projekty, na omezenost a klientelismus našich zástupců nakonec - stejně jako v případě prosazování MPP - doplatíme všichni.

Připomínky k MPP bude možné podat od 27. 6. 2018 do 26. 7. 2018. Tipy, jak číst MPP a jak podat připomínky najdete v následujícím článku. Připomínkovat může každý, jednotlivci, majitelé pozemků i bytů, SVJ a BD, spolky. Připravujeme rovněž E-petici, kde se budete moci připojit k připomínkám Hnutí pro Prahu 11. Máme také práva, hajme je.

Metropolitní plán: jak na něj?

Územní plán určuje, co může být postaveno před Vašimi okny, a proto i jeho nová verze - MPP by měla hájit Váš majetek a pohodu bydlení a neupřednostňovat developery.

Zkontrolujete si hlavně ve svém okolí transformační a rozvojové plochy, tedy nejenom podlažnost, ale i maximální zastavitelnost ploch. Za zásadní považujeme rozporovat i nově stanovenou podlažnost ve stabilizovaném území, která neodpovídá skutečnosti (je vyšší) a která dosahuje v mnohých částech až absurdních 21 podlaží.

• Připomínky HPP11 k návrhu MPP pro společné jednání > ZDE

• Připomínky MČ Praha 11 k návrhu MPP pro společné jednání > ZDE


• Zahuštění lokality Sídliště Horní Roztyly dle návrhu MPP:

Toto je možný scénář „rozvoje“ předmětného území při naplnění kapacit zástavby umožňované návrhem MPP: Budovy České Pojišťovny, Policie ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR u stanice metra Chodov budou zbořeny a na jejich místě vyroste několik věží o výšce až 100 metrů (27 podlaží). Část dopravy bude zatěžovat přilehlé ulice průjezdy i parkováním. Severovýchodní část sídliště bude dále zatížena rozvojem komerční zóny v ul. Hvožďanská (která zatěžuje sídliště nákladní dopravou), novou bytovou zástavbou při ulici Ryšavého a provozem např. nového objektu kliniky spojeným s intenzivní obslužnou dopravou.

Pás veřejných a hlídaných parkovišť jihozápadně od ul. Ryšavého, od hotelu Globus až po Holušickou bude možno zastavět (vč. stávající zeleně) novými 4-podlažními budovami. Kde, příp. za kolik, budou parkovat stávající auta, není vyřešeno. Stejně tak bude zastavitelné území severovýchodně od ul. Ryšavého a jižně od ulice Kloknerova – místo zemního valu se vzrostlou zelení bude postavena např. administrativní budova, která podle tvůrců MPP okolní zástavbu od hluku a emisí z rušné komunikace též spolehlivě odstíní.

Nové stavební bloky vzniknou při ul. U Kunratického lesa.

Objekt obchodního domu Chrpa bude možno zvýšit o 2 podlaží, ale chybné mapové podklady MPP nahrávají tomu, že když se někdo rozhodne vytvořit nástavbu až do výšky 12 pater, tak se okolí bude těžko bránit. 

Část areálu ZŠ Pošepného, případně areálu školky Hrabákova může být zabrána na výstavbu čehokoli.Okolí stanice metra Roztyly bude doplněno o několik výškových budov až s 27 podlažími. Zbylé území směrem k lesu bude zastavěno sportovními hřišti, menšími sportovními halami s restauracemi, ale klidně i jednou větší sportovní halou.

Připomínky k návrhu MPP pro lokalitu Sídliště Horní Roztyly

• Tisková zpráva spolku Arnika k regulaci sídlišť v návrhu MPP

• Spravujeme Metroplán > FACEBOOK | Video Zuzany Malé z Roztyl

Ing. Aleš Kulhánek, RNDr. Kateřina Zelenková, RNDr. Zuzana Malá.


Související: 

• Metropolitní plán se bude muset přepracovat. Postavila se proti němu celá Praha

 


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit