28.09.2023 • 07:38 • týden 39

Zprávy z Rady MČ Praha 11 

30.3.2023 | FB

📍 Rada městské části Praha 11 dne 30. 3. na své 15. schůzi projednala následující body.
✅ Bezplatné právní poradně roste počet klientů
S ohledem na celkovou ekonomicko-sociální situaci a z důvodu potřeby řešení právních problémů zejména v oblasti bydlení, pracovního práva, ale i sociálního zabezpečení, došlo k nárůstu počtu klientů. V loňském roce bylo poradenství poskytnuto 413 občanům – což je o 75 konzultací více než v roce 2021. Kapacita poradny Iuridicum Remedium při ÚMČ Ocelíkova 1 (středa 10-18 hodin) je tak v současné době využívána na maximum.
💬 „Více než polovina klientů poradny je starší 60 let. Pomoc potřebným ve složité době je pro nás klíčová. V případě potřeby jsme připravení rozšířit kapacity,“ uvedla k nárůstu poptávky po této službě starostka městské části Praha 11 Šárka Zdeňková.
✅ Pochozí zóna Háje projde základní revitalizací - vyvýšené záhony a bazének
Výsadba vhodných okrasných rostlin do stávajících záhonů či jejich částí, kde dosud rostly pouze plevelné byliny a traviny, je hlavní téma plánované revitalizace. Dojde také k opravě prostoru bazénku před Albertem a opravě zídek záhonů. Ty budou u prvního záhonu doplněny o dřevěné sedáky, u druhého, třetího a čtvrtého se doplní chybějící dlaždice.
💬 „Bazének u druhého záhonu bude sloužit jako vodní prvek s mlžítkem. Proto budou stěny a dno bazénku doplněny také o hydroizolační vrstvu. Opravy budou hotové do začátku června,“ potvrdila místostarostka pro životní prostředí Ivana Hovorková.
✅ Komplexní posudek na stav pochozí zóny Háje
Porada vedení také schválila vypsání zadávacího řízení na vypracování komplexního posudku stavebně-technického stavu pochozí zóny u metra Háje.
💬 „Dosavadní dílčí posudky, které máme na MČ k dispozici, nejsou dostatečné pro klíčové, a nepochybně nákladné, rozhodnutí o budoucím řešení stavu pochozí zóny,“ zdůvodnil rozhodnutí vedení radní Jiří Dohnal.
✅ Akce Vodní skluzavka bude letos čtyři dny
Vodní nafukovací skluzavka bude na Jižním Městě i v letošním roce a v prodloužené délce čtyř dnů. V červnu budou dětem spolu se skluzavkou k dispozici i další doprovodné atrakce. Termín se upřesní podle aktuální předpovědi počasí.
💬 „Předložili jsme návrh poptávkového řízení na realizaci. Loni byl mezi dětmi populární skákací hrad, nafukovací bublinové koule, nafukovací basketbalový koš, vzdušný hokej nebo dětská lukostřelba. Návrhy atrakcí a cena služby budou v rozhodování hrát prim,“ popsala Zuzana Böhmová, místostarostka pro sport a kulturu.
ℹ️ Krátce z Rady:
➡️ Rada městské části schválila Dotační program pro oblast životního prostředí na rok 2023
➡️ Rada městské části schválila Dotační program pro oblast kultury na rok 2023 – výběr projektů podaných do 1. a 2. kola
➡️ Rada městské části schválila Dotační program pro oblast sportu a volného času na rok 2023 – 2. kolo
➡️ Rada městské části schválila uzavření smlouvy o dodávce vody v odběrném místě Pošepného náměstí (pítko RAK) a Jírovcovo náměstí (pítko FAUN)
➡️ Porada vedení souhlasí se záštitou softbalového klubu mládeže
➡️ Porada vedení souhlasí se záštitou nad konáním sportovní akce Český pohár v aquatlonu
➡️ Porada vedení souhlasí se záštitou pro závod orientačního běhu
➡️ Porada vedení souhlasí se záštitou pro juniorské mistrovství republiky ve florbalu
➡️ Porada vedení uložila Odboru správy majetku vysoutěžit pro objekty městské části Praha 11 nejnižší cenu elektrické energie

 

23.3.2023 | FB

📍Rada městské části Praha 11 dne 23. 3. na své 14. schůzi projednala následující body.

✅ Na Jižním Městě více kamer do problematických lokalit
Rada městské části Praha 11 rozhodla o rozšíření kamerového systému o nové lokality. Kamery se nově umístí do míst, kde se dlouhodobě občané necítí bezpečně – na náměstíčku u bývalého kina Galaxie, na pochozí zóně, v Centrálním parku, u bývalé ubytovny Sandra.
💬 „Kamery veřejného prostoru Prahy 11 bychom rádi zařadili do Městského kamerového systému: https://bezpecnost.praha.eu/clanky/kamerovy-system. Dalším opatřením je mimořádný zvýšený dozor městské i státní policie, od května pak i zapojení vlastní městské služby,“ uvedla starostka Šárka Zdeňková.
💬 „Kamery, které jde instalovat ihned, budou řešeny přednostně. U lokalit, kde je potřeba součinnosti a smlouvy se sdružením vlastníků jednotek a bytovými družstvy, musíme počítat s určitou dobou nutnou pro vyjednávání,“ shrnul radní pro dopravu Libor Vrkoč.
✅ Městská část dostala darem hřiště
Rada městské části Praha 11 souhlasila s přijetím daru ve formě sportovního a dětského hřiště v ulici Ke sv. Izidoru od Chodovského spolku.
💬 „Musíme provést kontrolu dětského i sportovního hřiště, proto jej nyní uzavřeme. Po opravě případných nedostatků hřiště samozřejmě opět otevřeme,“ popsala místostarostka pro životní prostředí Ivana Hovorková. Prohlídkou musí projít konstrukce s koši pro míčové hry, branky na házenou, kontejner sloužící jako zázemí a dětský koutek v podobě vybavení malé a velké věže se skluzem, tří laviček, dvou pružinových houpaček, vahadlovou a řetízkovou dvoumístnou houpačkou. Kontrolu vyžaduje samozřejmě i oplocení obou hřišť.
✅V ulici K Dubu pokračuje sběr bioodpadu zdarma
Odběrné místo na sběr bioodpadu v ulici K Dubu bude bezplatně odebírat a následně zpracovávat rostlinný materiál ze zeleně od obyvatel MČ Praha 11. Provoz je naplánovaný na období od začátku dubna do konce listopadu.
💬„Služba je pro místní velmi atraktivní a musí být pro každého v dosahu. Sběr bude prováděn ve středu, sobotu a neděli. V loňském roce jsme na Jižním Městě bezplatně odebrali v rámci této služby celkem 121,4 tuny bioodpadu,“ zdůvodnila pokračování služby místostarostka pro životní prostředí Ivana Hovorková.
✅ Základní škola Ke Kateřinkám prošla bezchybně inspekcí
Česká školní inspekce zkontrolovala v polovině ledna základní školu, školní družinu a školní jídelnu v ulici Ke Kateřinkám.
💬„Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrola se týkala náležitostí školního řádu pro základní školu, vnitřního řádu školní družiny i školní jídelny a poskytování školního stravování,“ uvedl radní pro školství Michal Veselský.
ℹ️ Krátce z Rady:
➡️ Rada MČ Praha 11 schválila pro příští školní rok otevření 30 prvních tříd na základních školách.
➡️ Cizojazyčná ukrajinská a anglická stránka s názvem Rubrika pro cizince bude v radničním časopisu Klíč pokračovat i v dalších číslech.
➡️ Rada vzala na vědomí rezignaci Ing. Ondřeje Prokopa na funkci člena dozorčí rady společnosti Jihoměstská majetková, a. s. a zvolila členem dozorčí rady Ing. Kamila Vavřince Mareše /za Praha 11 Sobě/.
➡️ Rada MČ Praha 11 vzala na vědomí rezignaci člena Sportovní komise Josefa Zlámala a novou členkou komise jmenovala Martinu Maršíkovou. Oba zmínění jsou trenéry pingpongového oddílu TTC Elizza.
➡️ Rada schválila znění výzvy k účasti na předběžných tržních konzultacích, jejichž předmětem je konzultace podmínek pro výběr zhotovitele pro instalaci evakuačních výtahů a rekonstrukce páteřní elektroinstalace bezbariérového domu vozíčkářů Petýrkova 1950/18 a 1952/22. Veškerá dokumentace k předběžným tržním konzultacím, tykající se veřejné zakázky, byla uveřejněna na profilu zadavatele na adrese: https://www.tenderarena.cz/profily/Praha11.
➡️ Rada MČ Praha 11 vzala na vědomí zprávu o hospodaření společnosti Jihoměstská majetková, a. s., za rok 2022. Celkové výnosy společnosti v loňském roce činily 182,628 milionu a náklady byly vykázány ve výši 182,577 milionu korun.
➡️ Rada obdržela informace o hospodaření společnosti Kulturní Jižní Město, o.p.s., za rok 2022. Celkové výnosy společnosti činily 18,58 milionu a náklady byly vykázány ve výši 18,501 milionu korun.
➡️ Rada schválila předání technické infrastruktury v rámci stavby JEDENÁCTKA VS – veřejné osvětlení a přechod pro chodce přes komunikaci Mírového hnutí/ Brodského do správy příslušné organizace hlavního města Prahy.

 

9.3.2023 | FB

📍 Zprávy z jednání Rady MČ Praha 11 konaného dne 9. března 2023.
▪️ Rada městské části připomíná možnost vítání občánků v dočasné pěstounské péči přímo v Praze 11. Rodinám bude nově stačit pouze zavolat na Odbor kanceláře starosty. Odpadne tak cestování do různých částí Prahy či jiných koutů republiky podle trvalého bydliště dítěte.
💬 „V Praze 11 je momentálně jedenáct dočasných pěstounských rodin. Během prvního roku života připravují dětem Knihu života, vkládají upomínkové předměty, dárky, fotografie a podobně. Chceme, aby vzdálenost od místa trvalého bydliště nebyla důvodem, proč fotky z vítání občánků chybí,“ shrnula místostarostka Ivana Hovorková.
▪️ Rada městské části Praha 11 schválila opravu prvních tří nájemních bytů.
💬 „Opravy bytů jsou jednou z priorit vedení městské části. A to nejen u těch nájemních, ale také u bytů zvláštního určení a samozřejmě bezbariérových,“ vysvětlila starostka městské části Praha 11 Šárka Zdeňková.
💬 „Jde o byty ve velmi špatném technickém stavu – jednoduše neobyvatelné. Jde o první várku po schválení nového rozpočtu,“ popsal radní pro bydlení Josef Kocourek.
▪️ Den bezpečnosti letos proběhne úplně jinak. Už v polovině června se představí nejen daleko více techniky integrovaného záchranného systému, ale akci budou provázet i praktické ukázky. Radnice chce oslovit i základní a mateřské školy, pro které byl dosavadní start prezentace od tří hodin už velmi pozdě.
💬 „Uvedená akce neproběhne v rámci tradičních Dnů Prahy 11 v parku u Chodovské tvrze, ale z důvodů lepších prostorových podmínek ve střední části Centrálního parku. A samozřejmě program bude atraktivnější – například hasiči ukážou, jak se vystřihuje zraněný z havarovaného vozu, představíme speciální zdravotnický modul nebo policie předvede zadržení nebezpečného pachatele. Vyjednáváme i o příletu vrtulníku,“ uvedl radní pro prevenci kriminality Jiří Dohnal.
▪️ Městská část Praha 11 opět zaštítí edukativní výstavu Kočky Praha 2023. Ta proběhne první dubnový víkend v TOP Hotelu Praha. Jejím cílem je seznámit veřejnost s plemeny koček a jejich chovem. Na výstavě bude 150 koček třiceti různých plemen.
💬 „Součástí výstavy bude také expozice útulkových koček, ze které si mohou zájemci kočku odnést domů, přednášky na chovatelská a veterinární témata nejen pro odborníky, ale především pro laickou veřejnost. Pořadatelé jsou chváleni i veterinou za důsledné dodržování přísných hygienických pravidel,“ vysvětlila záštitu místostarostka pro životní prostředí Ivana Hovorková.
▪️ Rada městské části Praha 11 se jednohlasně postavila za místní obyvatele v ulicích Pištěkova, Tatarkova a Leopoldova, kteří se ohrazují proti nepřiměřeným stavebním záměrům v jejich bydlišti. Rada dále podpořila svěření stavby srubu Gisela do správy MČ Praha 11.

 

2.3.2023 | FB

👉 Starostka městské části Praha 11 Šárka Zdeňková požádala o prověření příprav „Regenerace vnitrobloku ulic Brechtova, Matúškova, Dubnova“ – takzvaného Blankytu – zahájených minulým vedením. Důvodem je žádost o kácení 16 vzrostlých stromů u náměstí, která se v minulém týdnu objevila v rámci územního a stavebního řízení.
💬 „Odstranění vzrostlých stromů s odůvodněním ,neperspektivní‘ neznamená, že je dovolíme pokácet. Na všech setkáních s občany jednoznačně zaznělo, že stromy mají zůstat. Jiná situace by byla, kdyby ohrožovaly bezpečnost obyvatel, o tom ale přiložený komentář k žádosti o kácení nevypovídá,“ uvedla Šárka Zdeňková.
▪️ Rada městské části Prahy 11 rozhodla o zprovoznění části závlah v Parku u Chodovské tvrze. Před spuštěním projektu je nezbytné požádat o obnovení odběrného místa elektrické energie.
💬 „Loni se musela vzhledem k nefunkčnímu systému zavlažování zalévat část parku za pomoci cisteren dešťovou vodou z retenčních nádrží. Musíme to zjednodušit,“ uvedla místostarostka pro životní prostředí Ivana Hovorková.
▪️ Rada městské části Praha 11 schválila na návrh velitele jednotky dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov vstup tří dalších uchazečů do jednotky.
💬 „Městská část vybaví dobrovolné hasiče výstrojí i ochrannými prostředky,“ popsala obvyklou praxi starostka městské části Praha 11 Šárka Zdeňková.
▪️ Rada městské části Prahy 11 rozhodla o prodloužení smlouvy s hlavním městem o poskytování IT služeb umožňujících elektronický systém zápisů do mateřských a základních škol. Hlavním úkolem systému je zajistit transparentní zápis a zjednodušit jeho průběh.
💬 „Centralizovaný elektronický systém znamená pro rodiče větší pohodlí a zvýšení přehlednosti, kdy v reálném čase vidí průběh přijímacího řízení. V případě mateřských škol, které mají v Praze 11 společný spádový obvod, pak systém umožňuje snazší koordinaci mezi školkami,“ vysvětlil radní pro školství Michal Veselský.

 

23.2.2023 | FB

 Ve čtvrtek 23. února 2023 proběhlo 9. jednání Rady městské části Praha 11.
👉 Jako tradičně vyhlašujeme i letos amatérskou literární soutěž o Zlatý klíč. Ta je rozdělena do dvou kategorií - do 15 let a nad 15 let. Příběhy by měly souviset s tematikou Prahy 11, být v rozsahu maximálně 3 normostrany a doručeny nejpozději do 30. 6. 2023. “K tradiční literární soutěži v letošním roce připravujeme novou vizuální podobu - plakáty, facebookové a instagramové příspěvky tak, aby celá soutěž dostala o něco modernější kabát. Předání cen se pak plánuje při příležitosti Dnů Prahy 11,” říká Zuzana Böhmová - místostarostka Prahy 11.
👉 Rada MČ po dlouhém jednání odsouhlasila i prodloužení nájemních smluv obecních bytů o dva roky. Z velké části jde o nájemníky, které Praha 11 vzhledem k jejich profesi potřebuje.
👉 Starostka Šárka Zdeňková představila radě novou tiskovou mluvčí MČ Praha 11 Ing. Michaelu Rulíškovou. 💬 „Michaela je novou posilou v nově sestavovaném mediálním týmu, komunikace mezi městskou částí a občany si zaslouží ve všech směrech zlepšení,“ říká starostka Šárka Zdeňková.
👉 Rada MČ jmenovala předsedu a další členy konkursní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674.

 

16.2.2023 | FB

▪️ Rada městské části Praha 11 na svém 8. jednání dne 16. 2. 2023 schválila rozpočtové opatření č. 1/23, kterým přijala účelovou neinvestiční dotaci na výsadbu stromů na území Prahy 11 ve výši 360 tis. Kč.
💬 „Mám radost, že první navýšení rozpočtu je právě na výsadbu stromů, protože i letos budeme pokračovat v ozeleňování ulic Jižního Města. Stromy totiž zlepšují naše sídliště nejen na pohled, ale zachytávají také prach a škodlivé látky z ovzduší a v horkých letních dnech fungují jako výkonná klimatizace,“ říká místostarostka Ivana Hovorková.
▪️ Pro naše jedenáctkové sportovní kluby máme v současné chvíli připraveno 7,6 milionu Kč. V rozpočtu byly původně tři miliony (což je oproti roku 2022 dvojnásobek), a Rada MČ teď svým rozpočtovým opatřením přidala dalších 4,6 milionu do položky Dotační program v oddílu 34 – Tělovýchova a zájmová činnost.
💬 „Jsem moc ráda, že jsme mohli prostředky, které poskytujeme na sportování jihoměstských dětí, lehce navýšit. Finanční podpora činnosti našich klubů je pro jejich další fungování nezbytná. První jednání sportovní komise se uskuteční 6. 3. 2023, schvalování peněz pro naše malé sportovce by pak mělo proběhnout na dubnovém zastupitelstvu,“ komentuje Zuzana Böhmová - místostarostka Prahy 11 pro sport, kulturu a digitalizaci.
▪️ MČ nabízí k pronájmu jednotku č. 1390/503 – nebytové prostory č. 1390-03 v 1. NP v domě v ulici Modletická, čp. 1390, o celkové výměře 42,07 m2. Nebytové prostory jsou kolaudovány jako prodejna krmiv pro zvířata a rybářské potřeby a výdejna e-shopu. Jedná se o prodejnu o výměře 32,71 m2, předsíň o výměře 1,99 m2, sklad o výměře 4,31 m2, WC o výměře 3,06 m2.
💬 „Rádi bychom lépe inzerovali volné městské prostory, aby je naši občané využili ke svému podnikání a rozšířili tak nabídku místních služeb,“ dodává starostka Šárka Zdeňková - Hnutí pro Prahu 11.

 

31.1.2023 | FB

🍅🥬🍖🥖 I v letošním roce plánuje městská část farmářské trhy u Komunitního centra Matky Terezy. Ty by měly odstartovat 3. 4. 2023. Konat se budou každé pondělí a středu od 8 do 18 hodin. „V letošním roce, jako tradičně, chceme v oblasti Hájů u Modré školy farmářské trhy. Ty potrvají od Velikonoc až do konce listopadu. Na tyto trhy by letos mohly navázat větší vánoční trhy, které bychom rádi propojili s akcemi, jako je Mikuláš nebo rozsvěcování stromečku,“ upřesňuje plány Zuzana Böhmová - místostarostka Prahy 11 pro sport a kulturu a digitalizaci.
👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦👩‍👧‍👦Vedení městské části se podařilo udržet v provozu komunitní centrum nedaleko metra Roztyly, které slouží desítkám ukrajinských rodin postižených ruskou agresí. „Na konci minulého roku hrozilo, že provoz centra bude ukončen. Po dohodě s odborníky se nám podařilo najít řešení – provoz centra převzala městská organizace Jihoměstská sociální. Díky tomu má téměř 70 malých dětí nadále potřebné zázemí,“ říká místostarosta Jan Jaroš.
🏕️🤸‍♀️ Městská část již tradičně přispívá rodičům dětí účastnících se jednodenních příměstských táborů v termínu jarních prázdnin, které letos připadají pro území MČ Praha 11 na termín 13.-17. 3. Příspěvek činí 100 Kč pro dítě na den. „Dům dětí a mládeže Jižní Město je pořadatelem příměstských jarních táborů, které jsou dlouhodobě finančně podporované Prahou 11. I to je důvod, proč dokážeme udržet cenovou hladinu táborů na úrovni, která je dostupná všem účastníkům, kteří chtějí trávit prázdniny aktivně ve skupině vrstevníků. Tábory vedou zkušení pedagogové DDM JM, kteří celoročně pracují s dětmi a mládeží. O letošních jarních prázdninách se můžete těšit na dva tematické tábory, a to Po stopách umění a Příroda všemi smysly,“ komentuje připravované akce Zbyněk Lála, ředitel Dům dětí a mládeže Jižní Město.

 

25.1.2023 | FB

▪️ Rada městské části Praha 11 na svém 4. jednání dne 19. 1. 2023 zřídila nové komise, současně byli zvoleni členové. Z důvodu finanční a pracovní efektivnosti byl počet komisí snížen z 18 na 12. Nyní je vše připraveno k zahájení činnosti těchto poradních orgánů Rady MČ Praha 11.
„Nově jsme zřídili Komisi pro energetiku, technologii a inovace, která se bude věnovat aktuálním tématům a trendům například v oblasti solárních zdrojů energie, eletromobility nebo moderním možnostem energetických úspor,“ přibližuje náplň nové komise starostka Prahy 11 Šárka Zdeňková.
▪️ Jednotlivé komise a členy naleznete na tomto odkazu -> https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/komise-rmc/, kde najdete také novou komisi, která se zaměří na současné technologie a jejich vývoj.

 

16.1.2023 | FB

ℹ️ Přinášíme Vám přehled důležitých zpráv minulého týdne, tzv. Zprávy z Rady ✅
Vedení MČ Praha 11 projednalo na svém 2. jednání konaného dne 12. 1. 2023 mimo jiné tyto důležité body:
◾️ Nesouhlas Rady MČ ve věci záměru Polyfunkčního komplexu Opatov, tzv. Sky Opatov.
💬 Rada městské části nesouhlasí v souladu s místními obyvateli se současnou podobou záměru a podala námitky týkající se nevhodného umístění bytového objektu. Kromě stabilizovaného území absentuje posouzení stávajících bytových domů na denní osvětlenost a je poukázáno na nesrovnalosti v řešení dopravy v klidu. Tomuto záměru bude Radou věnován samostatný příspěvek.
„V této podobě je výstavba na ploše mezi poliklinikou Opatovská a takzvaným obláčkovým domem pro místní obyvatele naprosto nepřijatelná, neboť by nepochybně zhoršila kvalitu jejich bydlení a zatížila okolí další dopravou. Uděláme vše pro to, abychom pro obyvatele ulic Jašíkova, V Jezírkách a Křejpského našli co nejlepší řešení,“ sděluje výhrady k projektu Jan Jaroš, místostarosta Prahy 11.
◾️ Zelený pozemek před ZŠ K Milíčovu je soukromým majitelem nabízen k prodeji. Pozemek parc. č. 781/16 v k. ú. Háje se nachází v rohu ulic Hlavatého a K Milíčovu. Studie k tomuto pozemku přepokládá výstavbu devítipodlažního bytového domu s 41 bytovými jednotkami.
💬 Vedení s případnou zástavbou pozemku nesouhlasí a prověřuje možnosti získání dotčeného pozemku do správy městské části. „Před školou je další zástavba naprosto nevhodná, naším cílem je zachovat zde park,“ říká ke studii Šárka Zdeňková, starostka Prahy 11.
◾️ Prodej pozemků na Roztylech parc. č. 3393, 3394, 3395 a části 3260/2 v k. ú. Chodov ve vlastnictví hl. m. Prahy dostal souhlas bývalého vedení MČ. Důvodem odkoupení pozemků společnostmi Office Park Roztyly, a. s. a Roztyly Investments, a. s. měla být snaha o scelení pozemkového vlastnictví umožňující realizaci dopravního napojení k další zástavbě v území.
💬 Radnice prověří dopady případné revokace souhlasného usnesení s prodejem pozemků, které bylo vydáno v roce 2019.
„Strategické městské pozemky by měly zůstat v městských rukou tak, aby měla městská část kontrolu nad jejich využitím. Např. tyto pozemky umožní investorovi napojení velkého stavebního záměru u lesa. Ten tam prostě nepatří,“ říká k prodeji Šárka Zdeňková, starostka Prahy 11.
◾️ Přístavba a nástavba objektu č. p. 1828 pro bydlení a ubytování (Vojtíškova). V současné době je prostřednictvím úřední desky zveřejněna výzva k vyjádření k podanému odvolání k uvedenému záměru.
💬 Vedení městské části nechá prověřit možnosti a dopady případného vypovězení nájmu 12 parkovacích míst. „Naším cílem je zmírnit dopady na okolí, které by přinesla přestavba kotelny na ubytovnu,“ říká Šárka Zdeňková, starostka MČ Praha 11.
◾️ Návštěvní dny členů vedení
Návštěvní dny jsou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 11 v sekci Radnice -> Rada MČ -> Členové RMČ. Dostupné jsou také na tomto odkazu 👉 https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rmc.html.

 

12.2.2023 | FB

Vedení MČ Praha 11 projednalo na svém 2. jednání konaného dne 12. 1. 2023 mimo jiné tyto důležité body:
◾️ Nesouhlas Rady MČ ve věci záměru Polyfunkčního komplexu Opatov, tzv. Sky Opatov.
💬 Rada městské části nesouhlasí v souladu s místními obyvateli se současnou podobou záměru a podala námitky týkající se nevhodného umístění bytového objektu. Kromě stabilizovaného území absentuje posouzení stávajících bytových domů na denní osvětlenost a je poukázáno na nesrovnalosti v řešení dopravy v klidu. Tomuto záměru bude Radou věnován samostatný příspěvek.
„V této podobě je výstavba na ploše mezi poliklinikou Opatovská a takzvaným obláčkovým domem pro místní obyvatele naprosto nepřijatelná, neboť by nepochybně zhoršila kvalitu jejich bydlení a zatížila okolí další dopravou. Uděláme vše pro to, abychom pro obyvatele ulic Jašíkova, V Jezírkách a Křejpského našli co nejlepší řešení,“ sděluje výhrady k projektu Jan Jaroš, místostarosta Prahy 11.
◾️ Zelený pozemek před ZŠ K Milíčovu je soukromým majitelem nabízen k prodeji. Pozemek parc. č. 781/16 v k. ú. Háje se nachází v rohu ulic Hlavatého a K Milíčovu. Studie k tomuto pozemku přepokládá výstavbu devítipodlažního bytového domu s 41 bytovými jednotkami.
💬 Vedení s případnou zástavbou pozemku nesouhlasí a prověřuje možnosti získání dotčeného pozemku do správy městské části. „Před školou je další zástavba naprosto nevhodná, naším cílem je zachovat zde park,“ říká ke studii Šárka Zdeňková, starostka Prahy 11.
◾️ Prodej pozemků na Roztylech parc. č. 3393, 3394, 3395 a části 3260/2 v k. ú. Chodov ve vlastnictví hl. m. Prahy dostal souhlas bývalého vedení MČ. Důvodem odkoupení pozemků společnostmi Office Park Roztyly, a. s. a Roztyly Investments, a. s. měla být snaha o scelení pozemkového vlastnictví umožňující realizaci dopravního napojení k další zástavbě v území.
💬 Radnice prověří dopady případné revokace souhlasného usnesení s prodejem pozemků, které bylo vydáno v roce 2019.
„Strategické městské pozemky by měly zůstat v městských rukou tak, aby měla městská část kontrolu nad jejich využitím. Např. tyto pozemky umožní investorovi napojení velkého stavebního záměru u lesa. Ten tam prostě nepatří,“ říká k prodeji Šárka Zdeňková, starostka Prahy 11.
◾️ Přístavba a nástavba objektu č. p. 1828 pro bydlení a ubytování (Vojtíškova). V současné době je prostřednictvím úřední desky zveřejněna výzva k vyjádření k podanému odvolání k uvedenému záměru.
💬 Vedení městské části nechá prověřit možnosti a dopady případného vypovězení nájmu 12 parkovacích míst. „Naším cílem je zmírnit dopady na okolí, které by přinesla přestavba kotelny na ubytovnu,“ říká Šárka Zdeňková, starostka MČ Praha 11.
◾️ Návštěvní dny členů vedení
Návštěvní dny jsou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 11 v sekci Radnice -> Rada MČ -> Členové RMČ. Dostupné jsou také na tomto odkazu 👉 https://www.praha11.cz/cs/radnice/rada-mc/clenove-rmc.html.


Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit